Pro rodiny > Programy pro rodiny s dětmi > Týden dětí s Moravským zemským muzeem 2021

Pro rodiny

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Týden dětí s Moravským zemským muzeem 2021

Zpět na Dětské muzeum MZM

Program 31. ročníku Týdne dětí pro vás připravilo Dětské muzeum MZM ve spolupráci se Zoologickým oddělením, Mineralogicko-petrografickým oddělením, Centrem kulturní antropologie MZM a Národním parkem Podyjí.

I. TURNUS | 12. - 16. července 2021 | program plně obsazen | FOTOGALERIE

II. TURNUS | 23. - 27. srpna 2021 | program plně obsazen


Pondělí 12. 7. a 23. 8. | Národní park Podyjí

Na výpravě do východní části Národního parku Podyjí uvidíme celou škálu biotopů od stepí a vřesovišť, teplomilných doubrav až po hluboké údolí Dyje - přírodní koryto řeky. Přiblížíme si skutečnosti, které přímo spatříme v terénu. Zaměříme se na geologii, vývoj krajiny a vegetace v poledové době, demonstraci pozorovaných druhů rostlin, odchyt a pozorování hmyzu, ukázku pastvy ovcí a exmoorských divokých koní, život v řece a další možné souvislosti.

Úterý 13. 7. a 24. 8. | Přírodní památka Betlém a Brána do Římské říše

Mokřad Betlém je malé zavodněné území, nacházející se těsně vedle velké Věstonické nádrže. Přírodní památka je plnohodnotný mokřad, ve kterém žijí všechny významné druhy obratlovců. Najdeme zde asi 10 druhů obojživelníků, z plazů se zde vyskytuje užovka obojková nebo želva bahenní, z ptáků zde hnízdí husy velké, potápky malé, lysky černé, slípky zelenonohé a několik druhů rákosníků. Ze savců zde žije mj. i bobr evropský. V létě zde uslyšíme skřehotat vodní skokany, zpívat rákosníky a uvidíme i další ptáky, kteří zde žijí. V druhé části dne navštívíme Centrum Mušov – Brána do Římské říše, kde budeme sledovat archeologické stopy působení Římanů na našem území.

Středa 14. 7. a 25. 8. | Rudická plošina a Muzeum perleťářství

Rudická plošina představuje jednu z geologicky a mineralogicky nejvýznamnějších částí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Seznámíme se s celou řadou zajímavostí týkajících se této oblasti. Dozvíme se něco o historii, jeskyních, krápnících, zkamenělinách a minerálech, které tu můžeme najít. V obci Senetářov navštívíme muzeum perleťářství a tradičního bydlení.

Čtvrtek 15. 7. a 26. 8. | Život ve středověku

Nahlédneme do výstavy Trojí život středověké keramiky, kde se dozvíme, jak nepostradatelným pomocníkem v tomto období byla keramika. Prohlédneme si zajímavé předměty nalezené při archeologických nálezech ve čtyřech, tou dobou královských městech: v Brně, Jihlavě, Plzni a Českých Budějovicích. V dětské dílně si vlastnoručně vyzkoušíme, jak se pracuje s hlínou na hrnčířském kruhu i bez něj a také práci muzejního restaurátora. Přiblížíme si život na středověké Moravě po zániku Velké Moravy. Dozvíme se, jak se žilo ve vesnickém domě, v panské tvrzi, ve středověkém městě nebo v klášteře. Do středověké atmosféry nás přenese také zkoušení dobových oděvů a poslech hudby.

Pátek 16. 7. a 27. 8. | Óóó... Indiáni

Závěrečný program Týdne dětí zahájíme už ve čtvrtek v předvečer, kdy se přesuneme k Pavilonu Anthropos a ubytujeme se zde v připravených týpí. Kromě odpočinku v obydlí některých domorodých národů Severní Ameriky nás čeká vyprávění indiánských příběhů a písní. Celý následující den se ponese v duchu různorodých témat a aktivit pestré indiánské kultury v nové výstavě Óóó... Indiáni, která představí historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život a obřady, obživu, obydlí, ošacení, řemeslné umění, hry i válečnictví.


Program je určený pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Rezervace přijímá: Dětské muzeum, Moravské zemské muzeum
, telefon: 533 435 274 nebo 371, e-mail: detskemuzeum@mzm.cz, kapacita omezena!

Cena pětidenního programu
2 500 Kč

Program letošního ročníku Týden dětí s MZM bude zajištěn dle platných hygienicko-protiepidemických opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Změna programu vyhrazena.

 
vyrobila www.omegedesign.cz