Pro školy > Škola v muzeu

Pro školy

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Škola v muzeu

Projekt je připravený Moravským zemským muzeem ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše a Ministerstvem kultury ČR.

Projekt připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízí základním a středním školám vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP a určená konkrétním věkovým skupinám. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, kterým učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

Témata pro jaro 2019:

Savci pro 7. ročník ZŠ a SŠ

Studentům základních a středních škol jsou představeny studijní exponáty na téma Savci. V rámci lektorované prohlídky se využívají pracovní listy. Po obecné charakteristice savců následuje krátký popis stavby těla a zdůrazňují se rozdíly mezi savci a ostatními obratlovci. Ve zkratce se věnujeme cévní, nervové, kostní, svalové, vylučovací, rozmnožovací, dýchací a trávicí soustavě. Během výkladu se nezapomíná ani na zařazení savců do systému živočichů a jejich roztřídění do základních čeledí. Především u roztřídění do čeledí mají studenti více úkolů v pracovním listu a pracují s exponáty.

Termíny: dle domluvy

Ryby pro 7. ročník ZŠ a SŠ

Hodina připravená v expozici Fauna Moravy, se zaměřuje zejména na sladkovodní ryby České republiky. Charakterizuje jednotlivá pásma výskytu ryb a jejich zástupce v ČR. Poukazuje na vývoj a postavení ryb v říši zvířat v kontrastu k vývoji člověka a jiných skupin. Nastíní základy rozmnožování a vývinu ryb, a vysvětluje způsob života, zejména příjem potravy. V neposlední řadě stručně popisuje anatomickou stavbu těla ryb a morfologické rozdíly. Obsah hodiny je obohacen o zajímavá fakta a zvláštnosti týkající se ryb, a taktéž je spojen s prohlídkou živých exemplářů ryb ČR. Pro aktivní zapojení žáků a fixaci poznatků jsou vytvořeny pracovní listy, a v případě zájmu bonusové soutěžní otázky se sladkou odměnou (čoko/želé rybka).

Termíny: dle domluvy

Kontakt:

Koordinátorka projektu: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., proskoly@mzm.cz, tel.: +420 533 435 263

Cena za žáka/studenta: 25 Kč

Setkání s učiteli:

Reference:

                                          

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz