O muzeu > Přehled oddělení > Ředitelka Historického muzea

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


  
 
       

   

Ředitelka Historického muzea

Zpět na přehled oddělení

PhDr. Hana Dvořáková

tel.: +420 542 422 374

e-mail: hdvorakovamzm.cz

 

portrét ke stažení

 

Po studiích na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na katedře etnografie, fakultativně filmová věda, působila jako kurátorka v Městském muzeu v Kloboukách u Brna, Regionálním muzeu v Mikulově, Středisku vědeckého filmu ČSAV. Od roku 1992 je vedoucí Etnografického ústavu MZM a specializuje se na problematiku lidové religiozity, hraček a okrajové žánry. Je členkou Vědecké rady Slovenského národného muzeu, Moravského zemského muzea a Západočeského muzea v Plzni, výstavní rady Národního muzea, odborných komisí včetně poroty oborové soutěže Gloria Musealis, redakční rady Národopisné revue, sborníku Jižní Morava, členkou Národopisné společnoti a Österreichisches Verein für Volkskunde. Je autorkou četných výstavních projektů, z nichž výstava na téma votivních darů „Me tibi dedico“ získala v roce 2000 ocenění Národopisné společnosti, stejně jako výstava „Svět pod sklem, podoby vosku“ (r.2007), spoluřešitelka grantových úkolů, publikuje v odborném domácím i zahraničním tisku, s aktivní účastí na domácích i zahraničních konferencích.

 

Grantové úkoly:

- 1997-2000 Lidová religiozita na Moravě. Grant MK ČR

- 2000-2010 Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje čs. státnosti. IG

- 2006-2007 Koncepce účinnější péče o tradiční lid. kulturu. Vládní úkol 

- 2007-2011 Grantový úkol MK 00009486202

 

Výběr publikační činnosti (recenzovaná periodika, monografie, vědecké katalogy, hesla v encyklopediích):

 

- Volkstracht   als  Zeichen  nationaler   Identifikation  und Abgrenzung. In: Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe fur Klaus Beitl. Wien 1999, s- 391-98.ISBN 3-900359-83-0

- Jakub Vrbas.Pohledy  do minulosti  Klobouk u  Brna. Klobouky u Brna 1999, 374 s. Předmluva, úvod, spolu s E. Kordiovským redakce kritického vydání.ISBN 80-85048-92-2.

- De kersttraditii in Moravie.  Katalog výstavy. MZM Brno 2000, 14.s. 

- Me tibi dedico...Katalog výstavy, MZM Brno 2000, 44.s.ISBN 80-7028-156-1

- Pouť v kontextu společenských procesů. In: Tradice lid. kultury v kulturním vývoji české republiky. Strážnice 2001, 109- 114. ISBN 80-86156-41-9

- Fenomén české hračky ve  vztahu k okolním zemím. In: Evropský kulturní   prostor -  jednota v   rozmanitosti.   Praha   1997, s.160-64.ISBN 0009-0794.

- Matičce křtinské z vděčnosti...In:FE,1997, s.37-46.ISSN 0862-1209

- The Star of Betlehem. Katalog výstavy. MZM Brno, 1998, 30.s.ISBN 80-7028-118-9

- Dva  aspekty projevu současné zbožnosti  na příkladě poutí do Zarošic a na Turzovku. In: NR,1998, 2, s.91-98.ISSN 0862-8351

- Na okraj současného stavu  bádání o poutích. In: FE,1998,32,s. 135-143.ISSN 0862-1209

- Ist das bohmische Spielzeug tatsachlich tschechisch? In: Acta Ethnographica Hungarica, 44 / 1-2, 1999,s.225-236. ISSN 1216-9803

- Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A Szenttisztelet. Bibilioteca religionis popularis Szegediensis. Szegeg 2001, s.160-164. ISBN 9634824021

- Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu. In: NR, 3/2002, s. 141-147. ISSN 0862-8351

- Tendenzen in der Gestaltung von Sammlungen traditioneller  Kultur in Zentralinstitutionen – am Beispiel des Mährischen Landesmuseums Brünn. In: Die Museumssammlungen- Sammlunsinetention, Auswahlkriterien, Kontextualisierung. Kitteseer Schriften zur Volkskunde, 15,2003,s. 103-110. ISBN 3-902381-02-7

- Marginal Notes concerning the Study of Folk Religiosity in the Czech Lands. In: Ethnology of Religion, s.45-56. Budapest 2004. ISSN 1786-2418, ISBN 9630581795

- Ethnographic Institute of Moravian Museum Brno. In: European ethnographic museums in SEM. Lublaň 2004, s.16-19. Katalog k výstavě. ISBN 961-6388-06-1

- Der Wallfahrtsort als Repräsentant der Nationaltradition. In: Doležel, D.-Kühne,H. (edd.): Wallfahrten in der europaischen Kultur/Pilgrimage in European cultur. Frankfurt a. Main-berlin 2006, s. 687-694. ISSN 1862-149X, ISBN 3-631-54996-2.

- Hledání ráje a umělé světy. K počátkům komercializace tradiční kultury. In: Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z XXI. Strážnického sympúozia. Strážnice 2006, s. 28-33. ISBN 80-86156-79-6

- Svět pod sklem. Podoby vosku. MZM Brno 2006,47s. ISBN 80-7028-292-3

- Brouček, S.- Jeřábek, R.( edit.) Lidová kultura na Moravě. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007. Hesla ve II.sv.:1/ devocionálie, s.136-137, 2/ hračkářství, s.278-279. Hesla ve III.sv.: 1/ poutní madony, s. 787-789, 2/ poutní místo, s. 789-791.

- Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Obrazy ze života moravského venkova. Scénář stálé expozice EÚ MZM 2011, s.112s.

- Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. A man from Haná. The forgotten figure of František Pospíšil. Dvořáková,H. (ed.): Brno 2008,s.218. ISBN 978-80-7028-329-5

- Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. In: Dvořáková, H.(ed) Hanák na Pacifiku. Brno 2008. s. 7-35.

- Strava jako nositel kulturních stereotypů. In: Dittertová, E. (ed.)Stolečku prostři se. Tischlein deck dich ein. Cheb 2009, s. 16-20. ISBN 978-80-86611-29-7.

- Doklady lidové religiozity v činnosti  Etnografického ústavu MZM. In: FE 2009, s.67-76.

- Bring mir etwas…Wallafahrtsgeschenke. In: Olvasó. Beiträge zur 60. Geburtstag von Gábor Barna. Szeged 2010, ISSN 1419-1288, ISBN 978-963-88914-2-6, s.696-703.

- P.Maria,pomoz, stůj při mně…Na okraj problematiky votivních darů. In: Mihola, J. (ed.) Nebeský Jeruzalém. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu, Brno 2010, s.205-214.  ISBN 978-80-7028-359-2

- Sousedé na talíři- Die Nachbarn auf dem Teller. Brno 2011, s. 11-33. ISBN 978-80-254-9632-9 + ed. katalogu  ke stejnojmenné výstavě.

- Na okraj studia lidové religiozity v českých zemích.In:Mitáček, J., Galuška, L. (eds.)Stopy minulosti.Brno 2011, s 375-6,379-398.ISBN 978-80-7028-384-4

- Votivní dary Madony Svatotomské  (spoluautor K.Severin). In: Čihalík, M.,Suchánek, P.(eds.): Stříbrný oltář. Brno 2011, s.104-117. ISBN 978-80-86752-94-5.

- Die Minderheiten in Mähren im Fokus von František Pospíšil. ISBN 978-3-8309-2722-8. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde Bd. 53 (2012), s. 123–132.Waxmann 2012. Münster/New York/München/Berlin.

- Bilder aus der Wischauer Sprachinsel. Historische Fotografien von František Pospíšil.

- Begleitheft zur Ausstellung des Mährischen Landesmuseums Brün und der München. Mnichov, s. 10-42. Sudetendeutschen Stiftung. Katalog k výstavě. Nemá ISBN.

- Picturing the Dance. František Pospšil- Pionier des ethnographischen Films. In: (Irene Ziehe - Ulrich Hägele ,Hrsg.) Fotografie und Film im Archiv : Sammeln, Bewahren, Erforschen . Visuelle Kultur. Münster ; New York ; München ; Berlin : Waxmann, 2013, ISBN 978-3-8309-2926-0., s.63-72.

- Titoť jsou otcové naši. Pouť nebo tábor lidu? Ohlas cyrilometodějské úcty v lidových vrstvách. ISBN978-80-7308-513-1. In: Junek, Marek (ed.). Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 251-261.

- Kugluf a povidla – rakouské nebo české? Sladká kuchyně v roli kulturního dědictví. In: Folia Ethnographica XCVIII 2013 47/2, s. 165-177. ISSN 0862-1209.

- Národopis v zákopech a na bojišti. In: J. Mitáček (ed.). Velká válka 1914-1918. Brno MZM 2014, s. 109-114. ISBN 978-80-7028-421-6.

- Ludvík Kunz – osobnost české etnografie. In: Folia ethnographica  XCIX 2014,48/1, s. 5-12.  ISSN 0862-1209.

- Fenomén Grulich . In: Folia Ethnographica, 50/1 2016, 97-110.

- Neznámý pokus o „zasíťování“. Kontakty německých a českých badatelů v letech 1963-1969. In: Etnologie ve zúženém prostoru Woitsch, J.,Jůnová, A.,kol.(ed), Praha 2016.

 

Získaná ocenění:

- Me tibi dedico, Národopisná společnost, nejlepší výstava, r. 2000

- Svět pod sklem, Národopisná společnost, nejlepší výstava, r. 2007

- Hanák na Pacifiku, Fr.Pospíšil, Národopisná společnost, oborový počin, r. 2009

 

Členství ve vědeckých a profesních organizacích:

- Kuratorium Ethn. Museum Kitsee (do r. 2008, rozpuštěno pro uzavření muzea) 

- Österreichisches Verein für Volkskunde 

- Členka poroty Gloria Musealis 2009-2012.

- Člen Ústavní rady Západočeského muzea v Plzni

- Vědecká rada Slovenského národného múzea, Bratislava 

- Výstavní rada Národního muzea, Praha

- Vědecká rada MZM, Brno (od 2011-2016). 

- členka odborné rady Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, Mikulov (od r.2003).

- členka Národopisné společnosti, AV Praha.

- členka Komise pro tradiční lid.kulturu 2013-2016 JmK

- členka odborné Komise pro zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lid.kultury JmK 2015

- členka poroty oborové soutěže Gloria Musealis (do r. 2013) 

- členka Národopisné společnosti

- členka Österreichisches Verein für Volkskunde

- členka výboru Českého spolku betlémářů

 

Stipendia:

- 1994 - Moravica a bohemica v centrálních muzejních sbírkách Rakouska (Rakouský ústav pro jihovýchodní a východní Evropu, 1994)

- 1999 - Současné instalační trendy  v etno. muzejnictví. Holandská  asociace muzeí. 1999.

- 2005 - Bayerische Hospitationsprogram für Fachkräfte aus europaischen Museen. Mnichov, 19. - 26. 6. 2005

- 2008 - Bildungsprogram für fachkräfte aus europaischen Museen. Mnichov, květen 2008

- 2012 - Johannes Künzig institutu Freiburg, stipendijní pobyt

- 2014 - Institut für Ostdeutsche Volkskunde Freiburg, stipendijní pobyt

- 2016 - Johannes Künzig institutu Freiburg, stipendijní pobyt


 
vyrobila www.omegedesign.cz