O muzeu > Přehled oddělení > Ředitel Uměnovědného muzea

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


  
 
       

   

Ředitel Uměnovědného muzea

Zpět na přehled oddělení


PhDr. Jaroslav Blecha 

tel.: +420 533 435 256

e-mail: jblechamzm.czportrét ke stažení

 

Vzdělání:

1975-1980 – FF UJEP Brno, divadelní věda, hudební věda

1989-1991 – FF MU Brno, muzeologie

 

Zaměstnání:

Vědecký a výzkumný pracovník, vedoucí Odd. dějin divadla, ředitel Uměnovědného muzea, Moravské zemské muzeum, Brno

 

Narozen 13. dubna 1955 v Brně. V letech 1975-1980 vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory divadelní věda a hudební věda. Tamtéž absolvoval postgraduální studium oboru muzeologie. Od roku 1982 pracuje v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, od roku 1992 je vedoucím tohoto oddělení. Zabývá se zejména historií českého loutkového divadla, soustřeďuje se na výzkum a systematické vytváření sbírky autentických dokumentů kočovného marionetového divadla na Moravě a tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století. Vědecky se uplatňuji také v oblasti koncipování a realizování odborných výstav a expozic. Poznatky z výzkumu prezentuje kromě publikování též formou přednášek, besed, výstav, netradičních dílen a televizních a rozhlasových pořadů.

V letech 2000-2001 např. realizoval projekt srovnávacího výzkumu výtvarného fenoménu české loutky, podpořený grantem Ministerstva kultury ČR. Dominantní cíl představovala analýza českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie. Mimořádným výstupem tohoto bádání se stala kromě jiného ojedinělá specifická výstava o české loutce a scéně jako výtvarném artefaktu Česká loutka, jejíž realizace v Císařské konírně Pražského hradu se ujala Správa Pražského hradu pod záštitou prezidenta Václava Havla v letech 2002-2003 (variace této výstavy se posléze uskutečnila také ve spolupráci MZM a MG v Brně). Značným ohlasem lze doložit úspěšnost také dalších předchozích projektů, např. významnější výstavy Dynastie Kopeckých aneb moravské dědictví (1993), Lesk a bída pimprlat (1996), Dům plný loutek (1997), Zapomenuté loutky (2009), Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz (2010), Půvaby loutek a soch – Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek (2011), ze zahraničních alespoň Czech Travelling Puppet Theatre (2000, Dánsko), Dukker i snor (2010, Dánsko), z tematických akcí kupř. koncipování a vedení mezinárodních seminářů při festivalu Loutkářská Chrudim na téma užití tradičních výrazových prostředků marionetového divadla v současném loutkovém divadle aj.

V roce 2007 obdržel ocenění festivalu „Titirijai 07“ za přípravu a realizaci dosud nejrozsáhlejší odborné prezentace českého loutkářství v mezinárodním projektu Okno do českého loutkářství ve španělské Tolose.

Je členem významných loutkářských organizací – např. exekutivy Českého střediska UNIMA, radou mezinárodní UNIMA za ČR, členem Výzkumné komise UNIMA (Resesarch Commission). Dále členem Teatrologické společnosti, SIBMAS a Spolku pro vydávání časopisu Loutkář.

Je členem ediční rady Moravského zemského muzea v Brně a členem redakční rady časopisu Loutkář, Praha.

Dále členem poradních sborů pro nákup sbírek Národního muzea v Praze a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Externě příležitostně přednáší problematiku loutkového divadla na FF MU v Brně – na Katedře divadelní vědy a na Ústavu hudební vědy (dějiny českého a světového loutkového divadla, teorie a estetika loutkového divadla).

Je soudním znalcem v oboru ekonomika (ceny a odhady), školství a kultura (Umění dramatické, umění výtvarné), umělecká řemesla (umělecká řemesla) – specializace: movité – loutky, loutková divadla, dekorace, scénografie, rekvizity.

 

Významnější grantové aj. projekty:

- Grantový projekt MKČR – České loutkové divadlo – rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (DA99P01OOU008), řešitel, 1998-2001

- Grantový projekt MKČR – Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (DE07P04OMG012), řešitel, 2007-2010

- IZ MZM (MK00009486202) – Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu, člen řešitelského týmu, 2008-2012

- MZM, v.o. (MK000094862), člen řešitelského týmu, od 2011

- 2011 – Účast na koncipování projektu NAKI Loutky v českých profesionálních loutkových divadlech od roku 1945 po současnost, Institut umění – divadelní ústav Praha, člen řešitelského týmu

- 2009 – Spoluúčast na koncipování čtyřletého mezinárodního projektu PONTES (Puppets ON The European Stage) v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (vedoucím žadatelem Istituto per i beni artistici, culturali e naturali v Emilia-Romagna, Itálie)

- Spolupráce na mezinárodních loutkářských projektech Leah Gaafen (Praha) – kurzy loutkářských technik a technologií pro zahraniční účastníky.

- Účast v pracovní skupině pro přípravu zápisu fenoménu východočeského loutkářství do Seznamu nemateriálních statků tradiční kultury České republiky. Spoluautor nominačního textu.

 

Významnější publikace (od roku 2005):

- Blecha, J.: Význam typologie postav a jejich podoby v kontinuitě vývoje českého loutkového divadla. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XC: 219-225. Moravské zemské muzeum, Brno 2005.

- Blecha, J.: Itinerant string puppeteers – the roots of Czech puppet theatre. In: E pur Si Muove La Marionnette 4, duben 2005, UNIMA, Éditions l´Entretemps, Charleville-Mézières, Francie, s. 38-56. ISSN 1761-7537.

- Blecha, J.: „Theatrum cum pimperlis“ a odkaz slavného marionetářského rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. In: Národopisná revue 1/2007, ročník XVII. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 3-8. IČ 094927, ISSN 0862-8351.

- Blecha, J.: Václav Kopecký – marný buditel loutkářské tradice. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCII, 2007, 149-161.

- Blecha, J.: Txekiar txotxongilora leihoa – Ventana al títere Checo; Ventana al títere Checo – Window to Czech puppetry. Tolosako Ekinbide Etxea, Centro de Iniciativas, 2007. L.G./D.L. SS 1637/2007.

- Blecha, J.: Okno do českého loutkářství. Moravské zemské muzeum, Brno 2007. ISBN 978-80-7028-315-8.

- Blecha, J.: Moravské zemské muzeum v Brně, oddělení dějin divadla 1957-2007. Moravské zemské muzeum, Brno 2007. 40 str. ISBN 978-80-7028-313-4.

- Blecha, J. – Jirásek, P.: Česká loutka. Nakladatelství KANT, Praha 2008.  ISBN 978-80-86970-23-3. 357 str. (+ příloha – anglická mutace textu).

- Blecha, J.: Loutkové divadlo. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008. ISBN 978-80-244-2154-4.

- Blecha, J.: Současný stav a perspektiva divadelně dokumentačních pracovišť. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIII, 2008, 178-180.

- Blecha, J.: Skvosty, rarity a excesy v českých tištěných loutkových divadlech a dekoracích. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIV, 2009.

- Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka, skromné stánky múz. Moravské zemské muzeum, Brno 2009. ISBN 978-80-7028-353-0.

- Blecha, J.: Txekiar txotxongilora leihoa. Ventana al títere Checo. A Window onto Czech Puppetry. In: Czech Theatre 24, Divadelní ústav, Praha 2009. ISSN 0862-9380.

- Blecha, J.: Glosy k specifickým kořenům loutkového divadla na Moravě. In: Poklady Moravy, 226-238. Moravské zemské muzeum, Brno 2010. ISBN 978-80-7028-371-4.

- Blecha, J.: Rudolf Flachs, opatrovník tradice kočovného loutkářství. In: Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška. Loutkové divadlo v Břeclavi, str. 5-6, 74-75. Klub přátel umění Břeclav, Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, Břeclav 2010. ISBN 978-80-254-8929-1.

- Úvodní stať „Rodinné loutkové divadlo“ a hesla k oponám českých tištěných loutkových divadel. In: Malované opony divadel českých zemí, str. 371-387. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze – NIPOS, Praha 2010. ISBN 978-80-7068-238-8.

- Blecha, J.: Dukker i snor (Loutky na šňůrách). Om tjekkisk dukketeater tradition (O české tradici loutkového divadla). In.: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCV: 2, MZM Brno, 2010.

- Blecha, J.: The History and Scenographic Influence of Czech Family Marionette Theatres. In: Czech Stage Art and Stage Design, 114-146. Masarykova univerzita, Brno 2011.

- Blecha, J.: Specifikum, jazyk a umělecké hodnoty tradičního českého loutkového divadla – odkaz nebo anachronizmus? In: Stopy času, 257-270. Moravské zemské muzeum, Brno. (ISBN 978-80-7028-384-4).

- Blecha, J.: Václav Kopecký – neúnavný buditel bábkarské tradície. In: Hamar, J. (ed.): Ľudové bábkové divadlo v Európe. Slovenské centrum UNIMA, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-970593-1-6.

- Blecha, J.: Výzkum, dokumentace, vyhodnocení a prezentace fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla v Moravském zemském muzeu. In: O divadle 2010, 59-63. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2871-0.

- Blecha, J. (ed.) – Novák, J. – Nespěšná Hamsíková, M.: Půvaby loutek a soch. Sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek. Moravské zemské muzeum, Brno 2012. ISBN 978-80-7028-387-5.

- Blecha, J.: Marionetář Josef Šimek a „jeho“ loutky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. In: Slovenský národopis (Slovak Ethnology) 3/2012, 259-265, 7. ISSN 13335-1303.

- Blecha, J.: La collection privée de Milan Knížák (Une exposition permanente: „Le Musée des marionnettes“). In: PUCK 19/2012, 125-130, 6. ISSN 0993-0701, ISBN 978-2-35539-146-0.

- Blecha, J., 2012: Marionetář Josef Šimek a jeho moravské štace. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCVII: 1, 101-113, 13. ISSN 0323-0570.

- Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – herectvo na drátkách. Moravské zemské muzeum, Brno 2013. Str. 192. ISBN 978-80-7028-396-7.

- Blecha, J., 2014: Příklad dvou pomezních podob rodinného loutkového divadla z brněnské provenience. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIX: 2, 261-273. ISSN 0323-0570.

- Blecha, J.: The Enigmatic Puppets of Important Czech Marionettists, the Flachs. In: Theatralia 02/2015; Czech Puppet Theatre in Global Contexts, s. 35-69. Masarykova univerzita, Brno 2015. ISBN 978-80-210-7952-6 / ISSN 1803-845X.

- Blecha, J.: Vějíř loutek dálného orientu / Ein bunter Figurenfächer aus dem fernen Orient. Moravské zemské muzeum, Brno 2015. ISBN 978-80-7028-458-2.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz