O muzeu > Přehled oddělení > Ředitel Přírodovědného muzea

O muzeu

 

Kalendář akcí

Červen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
Úterý, 15.06.2021
16
19
20
28
29
30

Doprovodná akce
Vernisáž
Výstava
Tisková konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Ředitel Přírodovědného muzea

Zpět na přehled oddělení

 

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

tel.: +420 515 910 446
mobil: +420 727 934 566
e-mail: vantoninmzm.cz


portrét ke stažení

 

Dosažené vzdělání:

1979 – ukončení studia – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno

1979 – obhájení rigorózní práce a udělení titulu RNDr. – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dříve Univerzity J. E. Purkyně), Brno

1980-1981 – postgraduální studium, obor mykologie ‒ Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

1991 – obhájení kandidátské práce a udělení titulu CSc. – Univerzita Karlova, Praha

 

Zaměstnání:

1. srpna 1979 až současnost ‒ Moravské zemské muzeum, Brno

 

Aktivity ve vědeckých časopisech:

- Editor časopisu Mykologické Listy, Praha, Czech Republic (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)

- Šéfredaktor mezinárodního časopisu Czech Mycology, Praha (vydává Česká vědecká společnost pro mykologii)

- Člen redakční rady časopisu Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Wien, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)

- Člen redakční rady časopisu Časopis Národního muzea v Praze (vydává Národní muzeu v Praze)

- Člen redakční rady časopisu Sydowia, Horn, Rakousko (vydává Rakouská mykologická společnost)

- Člen redakční rady časopisu Rivista di Micologia, trento, Itálie (vydává Mykologická asociace G. Bresadoly)

- Člen redakční rady časopisu Sborník Muzea Vysočiny, Jihlava (vydává Muzeum Vysočiny)

- Člen hlavní redakční rady Moravského zemského muzea, Brno

- Člen redakční rady časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno (vydává Moravské zemské muzeum)

 

Členství v odborných organizacích:

- Předseda České vědecké společnosti pro mykologii

- Člen Evropské mykologické asociace

- Člen Britské mykologické společnosti

- Člen Německé mykologické společnosti

- Člen Slovenské mykologické společnosti

 

Hlavní řešené projekty:
Citované publikace jsou k dispozici u autora

- Studie rodů Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala a Setulipes tropické Afriky (publikace: Antonín 1999, 2003a, b, 2004a, b, c, Antonín & Sharp 2006, Mossebo & Antonín 2004, Antonín et al. 2011, Antonín 2013; monografie: Antonín 2007)

- Studie rodů Crinipellis a Chaetocalathus tropické Afriky (publikace: Antonín 2012, Antonín & De Kesel 2012; monografie: Antonín 2013)

- Studie Evropských taxonů rodů Collybia, Chaetocalathus, Crinipellis, Gymnopus, Marasmius a Rhodocollybia (publikace: Adamčík et al. 2007, Antonín 1987, 1988a, b, 1989a, d, f, 1991a, b, c, 1993a, b, c, d, e, 1994b, 1995, 1996, 1997, 1998, Antonín & Kramoliš 2008, Antonín & Legon 2008, Antonín & Neville 1998, 1999a, b, 2003a, Antonín & Noordeloos 1996, Antonín et al. 1992, 1997, Herink & Antonín 1991, 2000, Ortega et al. 2003, Vizzini et al. 2007, 2008, Antonín et al. 2013; monografie: Antonín & Noordeloos 1993, 1997, 2010)

- Studie mycenoidních rodů Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella a Xeromphalina (publikace: Antonín 2000a, b, c, d, 2002b, c, 2003c, 2004d, e, 2005; monografie: Antonín & Noordeloos 2004)

- Studie marasmioidních a gymnopoidních hub Korejské republiky a Taxonomicko-fylogenetický projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské republice (publikace: Antonín, Ryoo & Shin 2009a, b, 2010a, b, c, Antonín et al. 2012a, b, Antonín et al. 2014a, b, c, Ryoo et al. 2013, 2016)

- Evropské druhy rodu tmavobělka (Melanoleuca) – taxonomicko fylogenetická studie (publikace: Antonín et al. 2014, 2015, Ďuriška et al. 2016)

Armillaria: druhy, populační ekologie, fytopatologie a ekonomická důležitost na příkladu Moravy a Slezska (publikace: Antonín 1986a, 1987, 1988c, 1989b, 1990b, 2006a, Antonín & Tomšovský 2010, Antonín et al. 2006, 2009, Redhead et al. 2012)

- Mapovací projekt jedovatých druhů makroskopických hub na Moravě (publikace: Antonín 1983, Antonín & Hlůza 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, Hlůza & Antonín 1988)

 

Vědecké publikace:

Knižní monografie:

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (1993): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. – Libri Botanici 8: 1‒229, Eching

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (1997): A monograph of Marasmius, Collybia and related genera in Europe. Part 2: Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and additions to Marasmiellus. – Libri Botanici 17: 1‒256, Eching

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (2004): A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena excluded) in Europe. ‒ 279 p., IHW-Verlag, Eching

- Antonín V. (2007): Monograph of Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala and Setulipes in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 1: 1‒177, Meise

- Antonín V. & Noordeloos M.E. (2010): A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe. ‒ IHW-Verlag, Eching, 480 p.

- Antonín V. (2013): Monograph of Crinipellis and Chaetocalathus in tropical Africa. – Fungus Flora of tropical Africa 3: 1–42, 4 pl., Meise

 

Autor více než 155 vědeckých článků v zahraničních i našich odborných periodicích a asi 280 drobných zpráv a popularizačních článků.

 

Výběr deseti publikací:

- Vašutová M., Antonín V. & Urban A. (2008): Phylogenetic studies in Psathyrella focusing on sections Pennatae and Spadiceae – new evidence for the paraphyly of the genus. – Mycological Research 112(10): 1153-1164

- Antonín V., Tomšovský M., Sedlák P., Májek T. & Jankovský L. (2009): Morphological and molecular characterisation of the Armillaria cepistipesA. gallica complex in the Czech Republic. – Mycological Progress 8(3): 259-271.

- Antonín V., Ryoo R. & Shin H. D. (2010): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 2. Marasmius sect. Globulares. – Persoonia 24: 49-59

- Antonín V., Finy P. & Tomšovský M. (2012): Taxonomy of the Gymnopus inusitatus group and the new G. inusitatus var. cystidiatus from Hungary. – Mycotaxon 119: 291–299

- Antonín V., Sedlák P. & Tomšovský M. (2013): Taxonomy and phylogeny of European Gymnopus subsection Levipedes (Basidiomycota, Omphalotaceae). – Persoonia 31: 179–187

- Antonín V. (2013): Supplements to the monograph of tropical African species of Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae). – Cryptogamie, Mycologie 34(2): 113–135

- Antonín V., Ryoo R., Ka K.-H. & Sou H.-D. (2014): Three new species of Crinipellis and one new variety of Moniliophthora (Basidiomycota, Marasmiaceae) described from the Republic of Korea. – Phytotaxa 170(2): 86–102

- Antonín V. et al. (2014): Melanoleuca juliannae (Basidiomycota, Tricholomataceae), a new species from subgen. Urticocystis. – Phytotaxa 170(1): 13–23

- Antonín V., Ryoo R. & Ka K.-H. (2014): Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 7. Gymnopus sect. Androsacei. – Mycological Progress 13: 703–718

- Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S. & Tomšovský M. (2015): Identity of Agaricus brevipes Bull. (Melanoleuca brevipes, Tricholomataceae, Basidiomycota). ‒  Mycological Progress 14: 107 
vyrobila www.omegedesign.cz