Pro školy > Programy pro školy > Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce - výukový program

Pro školy

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce - výukový program

Výukový interaktivní program navazující na stejnojmennou výstavu

 

Určeno pro: MŠ předškolního věku, 1. - 3. třída ZŠ; 4. - 5. třída ZŠ, zájmové skupiny

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Místo konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy v úterý až pátek

Termín konání: od 28. ledna do 18. prosince 2020

Začátky programů: v 9.00, v 10.00, v 11.00, ve 12.00, ve 13.00 a ve 14.00 hodin (eventuálně dle domluvy)

Celková délka programu: 60 minut

Vstupné: 40 Kč za žáka

Objednávky programu: tel. č. 533 435 274 či 533 435 371, případně e-mail: detskemuzeummzm.cz

Upozornění: Na každý program se může registrovat pouze jedna třída o maximálním počtu 30 žáků

 

 

Obsah programu: 

Účastníci programu se pomocí tvořivých aktivit a her seznámí s životem a tvorbou významné české osobnosti - brněnského rodáka Ondřeje Sekory. Přestože proslul především jako autor Ferdy Mravence, jeho záběr byl mnohem širší. Sekora působil v mnoha tvůrčích disciplínách - tedy podle slov jeho nejznámějšího knižního hrdiny ovládal "práce všeho druhu". Představíme si ho tedy jako spisovatele, novináře, kreslíře, grafika, ilustrátora, karikaturistu nebo entomologa. Celý život spolupracoval s rozhlasem, televizí, filmem i divadlem. Byl také zakladatelem prvních českých ragbyových klubů, působil jako popularizátor sportu a přírody.

Součástí výstavy je mnoho originálních kreseb, ilustrací, knih, ale také loutky či Sekorova entomologická sbírka.

Výstupy - žák:

  • získání základních informací o osobnosti O. Sekory
  • rozvoj řečových schopností a komunikačních dovedností, schopnost reprodukovat text
  • podpora obliby četby u dětí
 
vyrobila www.omegedesign.cz