Kontakt > Kontaktní informace

Kontakt

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Kontakt

Poštovní adresa 

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6

659 37 Brno

   

Telefonní čísla 

Tel. ústředna: +420 533 435 220

Faxové číslo: +420 533 435 313

   

Public Relations 

RNDr. Barbora Javorová
tel. +420 533 435 273
mob. +420 602 812 682
e-mail: bjavorovamzm.cz

   

IČO: 00094862
DIČ: CZ00094862

   

Bankovní spojení: Česká národní banka 4138621/0710

   

   

Podatelna Moravského zemského muzea

   

Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno 

   

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:od 8.30 do 16.00
Úterý:od 8.30 do 16.00
Středa:od 8.30 do 16.00
Čtvrtek:od 8.30 do 16.00
Pátek:od 8.30 do 16.00

• ID datové schránky: bfi2vz4

  

• Moravské zemské muzeum neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově muzea.

   

• Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM


   

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny ajonasovamzm.cz, případně na poštovní adresu muzea.

   

• Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Moravského zemského muzea, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

Dagmar Hrnčiříková

Ing. Jan Staněk

   

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Moravskému zemskému muzeu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

- musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),

- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,

- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

• fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Blíže k podávání žádostí zde.

   

  • Informace o jednotlivých objektech Moravského zemského muzea naleznete v sekci Objekty MZM
  • Kontakty na jednotlivá odborná oddělení naleznete v sekci Přehled oddělení MZM
  • Připomínky k webovým stránkám MZM zasílejte na adresu mpalanmzm.cz
  • Můžete také využít jednoduchý kontaktní formulář 
vyrobila www.omegedesign.cz