Kontakt > Kontaktní informace

Kontakt

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Kontaktní informace

 

Poštovní adresa:

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno

Telefonní kontakty:

Tel. ústředna: +420 533 435 220
Faxové číslo: +420 533 435 313

Public Relations:

RNDr. Barbora Javorová
tel. +420 533 435 273
mob. +420 602 812 682
e-mail: bjavorovamzm.cz

IČO: 00094862
DIČ: CZ00094862

Bankovní spojení: Česká národní banka 4138621/0710

 

Podatelna Moravského zemského muzea


Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno 

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:  9:30 - 16:30
Úterý:  9:30 - 16:00
Středa:  9:30 - 16:30
Čtvrtek:  9:30 - 16:00
Pátek:  9:30 - 16:00

• ID datové schránky: bfi2vz4


E-mail: podatelnamzm.cz


• Moravské zemské muzeum neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově muzea.

   

• Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, USB externí disk, CD, DVD


   

• Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelnamzm.cz, případně na poštovní adresu muzea.

   

• Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Moravského zemského muzea, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

Mgr. Katarína Bednáriková (kbednarikovamzm.cz)

Ing. Jan Staněk (jstanekmzm.cz)

   

• Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Moravskému zemskému muzeu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),

- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,

- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

• fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
, o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Blíže k podávání žádostí zde.

  • Upozorňujeme, že pracovníci MZM neprovádějí cenové odhady předmětů.
  • Informace o jednotlivých objektech Moravského zemského muzea naleznete v sekci Objekty MZM
  • Kontakty na jednotlivá odborná oddělení naleznete v sekci Přehled oddělení MZM
  • Připomínky k webovým stránkám MZM zasílejte na adresu mpalanmzm.cz
  • Můžete také využít jednoduchý kontaktní formulář


 
vyrobila www.omegedesign.cz