O muzeu > Exponát měsíce

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Exponát měsíce

Každý měsíc vybíráme a představujeme jeden pozoruhodný exponát ze sbírek Moravského zemského muzea.

Říjen 2020

Jedna z nejstarších mincí ve sbírce numismatického oddělení - Lýdie, 1/3 statéru z období 650-561 př. n. l., elektron, 11,0×12,5 mm. / One of the oldest coins in the collection of the Department of Numismatics - Lydia, 1/3 Stater, 650-561 BC, Electrum, 11.0×12.5 mm.Předcházející exponáty měsíce

Září 2020

Pozlacený trojúhelníkovitý přívěsek se šesti postranními ohnutými rohy a s vyobrazením fousaté lidské tváře - snad pohled do obličeje pohanského boha Velesa? Nález z mohylového pohřebiště v Hluku "Hlubočku". / Gilded triangular pendant with six lateral bent horns and depiction of a bearded  human face - maybe the face of the pagan god Veles? Find from the tumulus burial ground in Hluk "Hluboček".

Srpen 2020

Antropomorfní  rekonstruovaný pohár na masivní zdvojené noze s naznačenými deseti prsty. Původně byl červený povrch malován bílou barvou. Kultura s moravskou malovanou keramikou, fáze IIa (4050–3850 př. n. l.). Lokalita Hluboké Mašůvky. / Reconstructed anthropomorphicbeaker with massive double pedestal with ten schematic toes. Originally, the red surface was decorated with white paint. Moravian Painted Ware Culture, phase IIa (4050–3850 BC). Hluboké Mašůvky site.Červenec 2020

Stříbrná terčovitá plaketka s vyobrazením velmože - jezdce se sokolem a insignií vladaře v pravé ruce. Jeden z nejznámějších symbolů Velké Moravy. / Discoid silver plaque featuring a magnate - horse-rider with a falcon and ruler’s insignia in the right hand. One of the most famous symbols of Great Moravia.
Červen 2020

Novokřtěnský fajánsový šál z roku 1629, jedna z nejstarších datovaných fajánsí v muzejní sbírce.
Květen 2020

Dekorace Řádu zlatého rouna ze zlata a smaltu, z období 1. poloviny 19. století. / Order of the Golden Fleece, decoration from gold and enamel from the first half of the 19th century.Duben 2020

Raritní příčná flétna byla vyrobena ze slonoviny v dílně italského mistra flétnaře Lorenza Cerina, koncem 18. století. / Původně patřila ke sbírce hudebních nástrojů na zámku ve Strážnici za doby hraběte Františka Antonína Magni (1773-1848).

Březen 2020

Fajánsový korbel z roku 1610, opatřený bohatě plasticky zdobeným víkem a kováním kolem patky a okraje hrdla z pozlaceného stříbra. Zhotoven v novokřtěnecké dílně ve Strachotíně (o. Břeclav). / Faience tankard from 1610, with a richly decorated lid and gilded silver mounting around the foot and the edge of the neck. Made in the Anabaptist workshop in Strachotín (distr. Břeclav).

Únor 2020

Zlaté kapesní hodinky, věnované Josefu Hybešovi v lednu 1920 k jeho 70. narozeninám Čs. stranou sociálně demokratickou. / Golden pocket watch given to Josef Hybeš as a 70th birthday present by the Czechoslovak Social Democratic Party in January 1920.

Leden 2020

Zlatý 8dukát olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina z roku 1630 ražený ve vládní mincovně v Olomouci z velmi kvalitního zlata. Nebyl běžným platidlem, ale výjimečnou ražbou. / Golden 8-ducat of the Olomouc bishop František of Dietrichstein from 1630 struck in the government mint from gold of high quality. It was not a current means of payment but an exceptional coin.

Archiv za rok 2019

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz