O muzeu > Exponát měsíce

Exponát měsíce

Každý měsíc vybíráme a představujeme jeden pozoruhodný exponát ze sbírek Moravského zemského muzea.

 

Březen 2020

Fajánsový korbel z roku 1610, opatřený bohatě plasticky zdobeným víkem a kováním kolem patky a okraje hrdla z pozlaceného stříbra. Zhotoven v novokřtěnecké dílně ve Strachotíně (o. Břeclav). / Faience tankard from 1610, with a richly decorated lid and gilded silver mounting around the foot and the edge of the neck. Made in the Anabaptist workshop in Strachotín (distr. Břeclav).

Předcházející exponáty měsíce

Únor 2020

Zlaté kapesní hodinky, věnované Josefu Hybešovi v lednu 1920 k jeho 70. narozeninám Čs. stranou sociálně demokratickou. / Golden pocket watch given to Josef Hybeš as a 70th birthday present by the Czechoslovak Social Democratic Party in January 1920.

Leden 2020

Zlatý 8dukát olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina z roku 1630 ražený ve vládní mincovně v Olomouci z velmi kvalitního zlata. Nebyl běžným platidlem, ale výjimečnou ražbou. / Golden 8-ducat of the Olomouc bishop František of Dietrichstein from 1630 struck in the government mint from gold of high quality. It was not a current means of payment but an exceptional coin.

Archiv za rok 2019

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz