O muzeu > Exponát měsíce

O muzeu

 

Kalendář akcí

Listopad 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
25
26
27
28
29
30

Přednáška
Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Exponát měsíce

Každý měsíc vybíráme a představujeme jeden pozoruhodný exponát ze sbírek Moravského zemského muzea.

Září 2019:

Jedna z nejstarších mincí ve sbírce numismatického oddělení – Lýdie, 1/3 statéru z období 650–561 př. n. l., elektron, 11,0×12,5 mm. / One of the oldest coins in the collection of the Department of Numismatics – Lydia, 1/3 Stater, 650–561 BC, Electrum, 11.0×12.5 mm.

Srpen a červenec 2019:

Dřevěný model plodů hrušně a jabloně vytvořený Josefem Rulíškem. / Wooden model of pear and apple fruits made by Josef Rulíšek.

Červen 2019:

Antropomorfní  rekonstruovaný pohár na masivní zdvojené noze s naznačenými deseti prsty. Původně byl červený povrch malován bílou barvou. Kultura s moravskou malovanou keramikou, fáze IIa (4050–3850 př. n. l.). Lokalita Hluboké Mašůvky. / Reconstructed anthropomorphicbeaker with massive double pedestal with ten schematic toes. Originally, the red surface was decorated with white paint. Moravian Painted Ware Culture, phase IIa (4050–3850 BC). Hluboké Mašůvky site.

Květen 2019:

Housle R. Škamrady ze Židlochovic, o. Brno-venkov, kolem r. 1930 a čtyřstrunné „malé housle“ ze Stonařova, o. Jihlava, kolem r. 1920. / Fiddle of R. Škamrada from Židlochovice, Brno-venkov district, around 1930 and four-string “small fiddle” from Stonařov, Jihlava district, around 1920.

Duben 2019:

Stříbrná terčovitá plaketka s vyobrazením velmože – jezdce se sokolem a insignií vladaře v pravé ruce. Jeden z nejznámějších symbolů Velké Moravy. / Discoid silver plaque featuring a magnate – horse-rider with a falcon and ruler’s insignia in the right hand. One of the most famous symbols of Great Moravia.

Březen 2019:

Venuše z Předmostí patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Moravského zemského muzea. Jedná se o rytinu ženy vyřezanou do mamutího klu neznámým autorem před 30 tisíci lety. Spadá do kulturylovců mamutů, zvané gravettien nebo ve své zvláště vyvinuté moravské podobě pavlovien. / The Venus of Předmostí ranks with the most valuable collection items of the Moravian Museum. It is an engraving of a woman cut into mammoth tusk by an anonymous artist 30 000 years ago. It belongs to the culture of mammoth hunters, the Gravettian, or itsspecifically developed Moravian form called Pavlovian.

Únor 2019:

Dekorace Řádu zlatého rouna ze zlata a smaltu, z období 1. poloviny 19. století. / Order of the Golden Fleece, decoration from gold and enamel from the first half of the 19th century

Leden 2019:

Posthabánský džbán hruškovitého tvaru s bílou, lehce našedlou glazurou. Malba ve vysokožárných barvách s manganovou obrysovou kresbou (Morava,1736). / Post-Anabaptist piriform jug with white, slightly greyish glaze. Painting with high-temperature dyes with manganese contours (Moravia, 1736).

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz