Služby > Elektronické katalogy

Služby

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Elektronické katalogy

Pod odkazy uvedenými níže můžete navštívit elektronické katalogy, obsahující digitalizovanou podobu fotografií, exponátů, sbírek a nálezů Moravského zemského muzea a spolupracujících organizací. Databáze spravuje a aktualizuje oddělení CITeM.

Registr sbírek členských galerií Rady galerií České republiky

  • Projekt seznamuje nejširší veřejnost s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví, které nás legitimuje jako svébytný národní subjekt ve sjednocující se Evropě a globalizovaném světě. Vstoupit do registru sbírek.

Historické snímky Technického muzea v Brně

  • Fotografické snímky zachycující městskou architekturu, průmyslové podniky včetně provozů a výrobků, dopravní stavby, zdravotnická, vzdělávací a kulturní zařízení, obchody, kavárny a další často již zaniklé skutečnosti nejen z Brna a Moravy, a to v letech 1918 až 1950. Kolekce zhruba 7000 negativů na skle a plochém filmu a cca 3000 černobílých pozitivů na fotopapíru. Vstoupit do elektronické databáze.

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

  • Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona uložených ve sbírkách MZM v Brně DE07P04OMG021. Prezentace vznikla jako součást výstupu projektu VaVaI MKČR. Vstoupit do elektronického katalogu.

Elektronický katalog archeologických nálezů

  • Elektronický katalog odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně). Prezentace je výstupem účelového grantu MKČR. Vstoupit do elektronického katalogu.

Elektronické prezentace sbírek Etnografického ústavu

Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky

  • Elektronická databáze nabízející možnosti hledání podle jména druhu, dle území či pomocí dalších variant podrobného vyhledávání. Vstoupit do elektronické databáze.

MICHAEL

  • Projekt digitálních sbírek národního kulturního dědictví České republiky. Databáze Michael v současné době obsahuje záznamy digitálních sbírek, kulturních institucí a souvisejících služeb a produktů. Vstoupit do elektronické databáze.

Restitution-Art

  • Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Moravským zemským muzeem spravuje a průběžně aktualizuje databázi uměleckých děl v majetku České republiky, která kdysi byla nebo mohla být vlastnictvím obětí holocaustu. Vstoupit do elektronické databáze.
 
vyrobila www.omegedesign.cz