E-shop > Obsah Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae > 88/2003

E-shop

  

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 90/2005

Obsah - Inhalt - Contents
  
IVANOV, M.: Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
History of palaeontological investigations in Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben (Moravia)
3
 


 NOVÁK, M., NEPEJCHAL, M., ŠKODA, R., URBÁNEK, B.: Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
Beryl-columbite pegmatite from Branná, Hrubý Jeseník Mnts., northern Moravia
113
 


 NOVOTNÝ, P., ZIMÁK, J.: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
Alpine-type ~ssure mineralization at the localities "Mísečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic)
123
 


 HRAZDIL, V , MALÝ, K., DOBEŠ, P., HOUZAR, S.: Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
Pb-Zn mineralization near Horní Loučky in vicinity of Tišnov
139
 


 DOLNÍČEK, Z., MALÝ, K.: Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
Mineralogy and genesis of the epithermal veins from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
149
 
 ČOPJAKOVÁ, R., NOVÁK, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV granátický svor s turmalínem
Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV Garnet mica-schist with tourmaline
167
 


 NEHYBA, S.: Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
Contribution to the study of Neogene deposits in the surroundings of Kralice nad Oslavou and Březník
177
 


 GREGOROVA, R., POZAR, M.: Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
Fish fauna of the Menilitic Formation (Middle Oligocene) from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
191
 


 PLCHOVA, J.: RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum207
 
vyrobila www.omegedesign.cz