Věda a výzkum > Vědecká knihovna > Dějiny knihovny

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Dějiny knihovny Moravského zemského muzea

Dějiny 

1817 - založení Františkova muzea - pod správu muzea přešla knihovna Hospodářské společnosti pro Moravu, části knihoven významných moravských šlechtických rodin - knihovna Mitrovských, knihovna rytířů z Ronova, část knihovny hrabat Sylva-Tarouců 
1819 - umístění knihovny v Biskupském dvoře Dietrichsteinského paláce 
1835 - knihovna obsahuje 4 500 svazků 
1864 - vychází první tištěný katalog knihovny významní konzervátoři knihovny - Albín Heinrich (1785-1864), Moriz Wilhelm Trapp (1825-1895) 
1883 - knihovna prohlášena za knihovnu veřejnou 
1895 - udělen první titul knihovníka Dr. Wilhelmu Schramovi 
1899 - zánik Hospodářské společnosti pro Moravu Muzeum přechází do vlastnictví země, knihovna začíná vystupovat jako samostatná instituce Zemská knihovna moravská 
1907- knihovna se stěhuje do Zemského domu na Žerotínově náměstí, v čele stojí Wilhelm Schram 
1907 - delimitace mezi Zemskou knihovnou moravskou a Moravským zemským archivem archivu byla předána rozsáhlá sbírka muzejních rukopisů 
1907 - konec první etapy muzejní knihovny, většina fondů se stává základem dnešní Moravské zemské knihovny. 
počátek 20. století - budování jednotlivých knihoven oddělení muzea nejpočetnější fondy oddělení etnografické, paleontologicko-geologické, mineralogicko-petrografické, botanické Vznik samostatných knihovnickýcch míst na odděleních muzea 
60. léta 20. století - upozorňováno na potřebu zřízení centrální evidence a katalogizace fondů /architekt Vilém Hank/ 1.1.1963 - vznik Ústřední knihovny Moravského zemského muzea, začleněno pod nově vzniklé Muzeologické oddělení. 
1970 - nastoupila samostatná pracovní síla do ÚK měla za úkol vybudovat centrální evidenci, v knihovně bylo k tomuto roku 120 000 knižních svazků. 
1994 - knihovna se stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v budově na Kapucínském nám. č. 8

 

Katalogizace 

1970 - začal být budován centrální katalog knihovny MZM - byl zaveden centrální přírůstkový seznam 
počátek 90. let 20. století - zakoupen Automatizovaný knihovní systém MAKS, začala rekatalogizace knihovních fondů muzea 
2001 - zakoupen z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR AKS KPWin, zahájení spolupráce se Souborným katalogem ČR 
2006 - AKS KPWin Sql

 

Fondy 

V současné době přes 400 000 svazků, tematicky sledují zájmy jednotlivých oddělení 
Humanitní a společenské vědy - archeologie, historie, etnografie, numismatika, antropologie 
Přírodní vědy a vědy o zemi - geologie, mineralogie, zoologie, genetika, entomologie, botanika, hydrobiologie 
Uměnovědné obory - divadelní, hudební a literární věda

 

Služby 

2001 - evidence Knihovny Moravského zemského muzea u MK ČR - knihovna se specializovaným knihovním fondem 
Ústřední knihovna - studovna a čítárna - Kapucínské náměstí 8 zde se vede evidence čtenářů, k dispozici přehledová literatura, slovníky, encyklopedie, vše pouze k prezenčnímu studiu 
Meziknihovní výpůjční služba, zprostředkovaně i Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 
Internet zdarma pro registrované čtenáře 
Bibliografické a rešeršní služby

 

Aktivity a spolupráce 

Člen Knihovní komise Asociace muzeí a galerií 
Institucionální členství ve SKIPu

 
vyrobila www.omegedesign.cz