O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

Adresa:
Městské kulturní středisko
Masarykovo náměstí 100
675 71 Náměšť nad Oslavou

  

Tel.: +420 568 620 493

E-mail: info@namestnosl.cz

Webové stránky města 

Dějiny zdejšího zámku jsou významně spjaty s utrakvistickou a českobratrskou kulturou. Ve 30. letech 16. století měli na zámku páni z Lomnice utrakvistickou tiskárnu, kde byla vytištěna první česká gramatika a český slabikář. Za působení Žerotínů došlo v roce 1578 k přemístění bratrské tiskárny do blízkých Kralic, kde vzniklo jedno z nejcennějších děl českého písemnictví – Bible kralická. Po roce 1613, za správy Karla st. ze Žerotína, se Náměšť stává významným střediskem kulturního a společenského života na Moravě. Karel velmi podporoval české bratry a stýkal se s J. A. Komenským. Karel ze Žerotína nechal na náměšťský zámek převézt vybavení kralické tiskárny pod svou ochranu před císařskými vojsky v letech 1620– 1621. Zde také nejspíše poslední kralický tiskař Václav Elam vytiskl J. A. Komenskému knížečku Přemyšlování o dokonalosti křesťanské.

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz