O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Muzeum Komenského v Přerově

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Přerov / Muzeum Komenského v Přerově

Adresa:
Muzeum Komenského v Přerově, p. o. 
Horní nám. 7
750 11 Přerov
 

Tel.: +420 581 250 531

E-mail: info@prerovmuzeum.cz
   

Webové stránky muzea 

Muzeum Komenského v Přerově (MKP), příspěvková organizace Olomouckého kraje

Muzeum vzniklo v roce 1888 a je nejstarším svého druhu na světě. Soustavnou akviziční činností nashromáždilo ve svých fondech cenné exponáty prezentované na výstavách, při exkurzích univerzitních seminářů, při popularizačních přednáškách a využívané badateli z celého světa. Jsou to např. Komenského svatební smlouva a dva dopisy, řada výtvarných děl inspirovaných Komenským, rozsáhlý knižní soubor starých tisků i novodobé literatury o jednotě bratrské, a největší kolekce Komenského map Moravy ve střední Evropě. Kromě expozice věnované přímo Komenskému jsou v prostorách muzea nainstalovány rekonstrukce čtyř školních tříd (ze 17. století, z období Rakouska-Uherska, z 1. republiky a z padesátých let 20. století).

Muzeum pořádá odborné konference, z nichž byla vydána řada sborníků. Pokračováno je také v tradici úzké spolupráce muzea a škol. Kromě komentovaných prohlídek expozic je připraven animační program o Komenském pro různé věkové skupiny. Navíc muzeum připravilo tematickou stálou expozici pro místní školu s čestným názvem Komenského. Přerov hrál důležitou roli při inkorporaci Komenského do národní historické paměti. Ve městě studií a prvního učitelského působiště Komenského byl v roce 1874 odhalen nejstarší pomník na Moravě, vůbec první s jeho sochou. Následovala pamětní deska na radnici, na žerotínském zámku a v místech, kde stávala škola jednoty bratrské.

V roce 2012 byly v Přerově při archeologickém výzkumu nalezeny relikty budov centra jednoty bratrské s dochovanou dlažbou, po níž skutečně kráčel Komenský. Objev evropského významu byl navržen k zapsání za kulturní památku. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti specializovaného pracoviště komeniologie a dějin školství prezentují odborní pracovníci muzea na konferencích v České republice i v zahraničí. 

Fotogalerie

Vstupní portál do přerovského zámku – sídla expozic a místa konání výstav a kulturních akcí pořádaných Muzeem Komenského v Přerově (foto J. Hanáková) Letecký pohled na odkryté archeologické naleziště se zbytky konstrukcí bratrského sboru a domu se školou jednoty bratrské (foto Z. Schenk) Pomník Jana Amose Komenského od Tomáše Seidana z roku 1874 (foto J. Hanáková) Pamětní deska na školu jednoty bratrské na náměstí Na Marku (foto J. Hanáková) Pamětní deska na budově radnice (nám. T.G. Masaryka 1) z roku 1892 (foto J. Hanáková) Komenského mapa Moravy Svatební smlouva Komenského s Mandalenou z Vizovic v knize smluv svatebních města Přerova (foto J. Hanáková) Expozice školní třídy z doby J. A. Komenského (foto J. Hanáková) Záběr z animačního programu o životě Komenského (foto J. Hanáková)
 
vyrobila www.omegedesign.cz