O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Muzeum JAK UB

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Uherský Brod / Muzeum Jana Amose Komenského

Adresa:
Muzeum Jana Amose Komenského 
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod
 

Tel.: +420 572 632 288-9

E-mail: muzeum@mjakub.cz
   

Webové stránky muzea 

Komenský a Uherský Brod

Stále populární je spor o rodiště Jana Amose Komenského. Zdá se, že nejodhodlanější jsou obyvatelé městečka Nivnice, v jejichž prospěch hovoří to, že učitel národů se opakovaně podepisoval jako „Nivnický“. Jan Amos se podepsal i jako „Uherskobrodský“. Pro Uherský Brod hovoří skutečnost, že rodina Segešů-Komenských v něm byla majetkově zakotvena a Janovi rodiče Martin a Anna patřili k předním českobratrským měšťanům. O tom, že by žili v roce 1592 na mlýně v Nivnici, jak se traduje, není žádná zmínka. Větší část svého dětství strávil Jan Komenský v Uherském Brodě a navštěvoval zde školu při sboru Jednoty bratrské. V roce 1604 však přišel o oba své rodiče a byl svěřen do péče tety žijící ve Strážnici. Tam pobyl jen krátce, protože Strážnici vypálila roku 1605 vojska uherských povstalců. Za bojů s těmito vojáky bylo poničeno rovněž uherskobrodské předměstí i Nivnice. Třináctiletého Jana se ujali poručníci v Nivnici. Tam strávil tři léta, aniž by se mohl po stránce vzdělání rozvíjet. Až v šestnácti letech nastoupil ke studiu na vyšší bratrské škole v Přerově. Tam záhy projevil své nadání, pročež byl v roce 1611 vyslán na vysoké školy v Německu. Do Uherského Brodu se potom vracel jen zřídka, zvláště po roce 1620, kdy byl ve své vlasti psancem. Na významného rodáka upozornila koncem 19. století především učitelská veřejnost. V roce 1892 byl na Horním náměstí odhalen pomník Komenského, který zde byl až do roku 1956, kdy byl v souvislosti s vybudováním nového pomníku přenesen do Nivnice. Nová bronzová socha od akademického sochaře Vincence Makovského zdobí prostor před muzeem.   

Muzeum J. A. Komenského

Krajinské muzeum v Uherském Brodě bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1898 a soustřeďovalo se především na historii a etnografii regionu. Uherskobrodský okres zahrnoval jak nížinu dolňáckého Slovácka v povodí Olšavy, tak i podhorské Kopanice či partie jižního Valašska. Geografická i etnografická rozmanitost Uherskobrodska se odrazila ve sbírkovém fondu muzea. Nejvzácnější předměty pocházejí z doby jeho založení, dnes má muzejní sbírka přes 50 tisíc předmětů. Vzácné jsou i prostory, ve kterých muzeum sídlí. Starobylé královské město Uherský Brod bylo důkladně opevněno a dokonce zde byl až do 17. století i hrad. V dochované části městských hradeb má muzeum expozice i depozitáře. Nejhodnotnější z muzejních prostor je skvostný barokní sál vybudovaný v letech 1690 – 1693. 

Jméno Komenského nese muzeum od roku 1945. Jan Amos zvláště v druhé polovině 20. století i dnes představuje hlavní oblast muzejní činnosti. Muzeum sbírá umělecké předměty se vztahem k učiteli národů a především se zaměřuje na literární památky – původní tisky Komenského děl, rukopisy komeniologů, nové edice i literaturu, která je dostupná odborné i laické veřejnosti. Kromě toho muzeum pořádá vědecké konference a vydává i časopis pro komeniologii, historii 16. – 18. století a regionální dějepis Studia Comeniana et historica. Vedle sbírkotvorné a badatelské činnosti muzeum představuje Komenského i výstavami. Ústřední stálá expozice Komenský lidstvu, slavnostně otevřená v roce 1992 Václavem Havlem, je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější výstavou věnovanou Komenskému vůbec. Kromě své vlastní stálé expozice a dílčích komeniologických výstav je v rámci partnerství s nizozemským Naardenem muzeem dlouhodobě zapůjčena výstava Vivat Comenius, kterou mohou shlédnout poutníci ke hrobu Komenského. 

Věrno své tradici představuje muzeum i své tradiční obory. V útulném podkrovním prostoru nad barokním sálem má expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska. Čistě etnografickou expozici Rolnický dům a hospodářství má muzeum ve Vlčnově. 

Nové technologie reprezentuje Musaionfilm, každoroční přehlídka muzejní videotvorby. Návštěvníků muzea je k dispozici bohatý archiv filmů vzešlých z této přehlídky i vlastních dokumentačních filmů. 

Muzeum poskytuje i služby badatelům. Hojně je využíván muzejní fotoarchiv, sbírky krojů, knihovna a další fondy.  

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz