O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos > Moravský Krumlov 2004

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Archeologické výzkumy 2004

V tomto roce jsme se na již známé szeletienské lokalitě (viz. archeologické výzkumy 2003) zaměřili na prozkoumání hlubších, resp. starších, zde se nacházejících vrstev. Za pomoci těžké mechanizace jsme odhrnuli zához z již prozkoumané plochy. Skryli jsme tak plochu 5x5 metrů do hloubky 2 metry a po začištění profilů a zabezpečení sondy jsme pokračovali v jemné preparaci a plavení kulturní vrstvy. V hloubce cca 3 metry od povrchu se začaly objevovat první nálezy kamenné štípané industrie, které můžeme spojovat s archeologickou vrstvou č. 1, která je z geologického hledika svázána s tmavší spraší. Kamenné artefakty nebyly tak početné, jako v ploše MKIV-1, kde byl tento horizont poprvé popsán. Významný je nález dvou kostí, určených předběžně jako koňské (humerus a metatarsus) a části koňského zubu. V současné době probíhá jejich restaurování a konzervace.

Mnohem bohatší je archeologická vrstva č. 2. Její výskyt je vázán na půdní komplex, jehož Bt horizont byl v roce 2002 určen jako PK V. Artefakty se nacházejí v A horizontu a rovněž v tzv. panterované půdě těsně nad Bt horizontem. Ačkoliv jsme jako vždy pečlivě plavili veškeré sedimenty, nenalezli jsme žádné zbytky mikrofauny ani molusců. Poměrně četné ale byly nálezy i relativně velkých zbytků uhlíků, jež byly odebrány na určení. V jednom místě dosáhl jejich výskyt takové koncentrace, že je více než pravděpodobné, že se jedná o zbytek ohniště. Toto místo jsme vyzvedli in situ. Nalezené artefakty vykazovaly v rámci kulturní vrstvy prostorově omezené koncentrace, v jejichž rámci lze skládat jednotlivé předměty k sobě. Vzhledem k této skutečnosti soudíme, že poloha alespoň velkých artefaktů je přinejmenším parautochtonní.

V současné době probíhá techno-typologické zhodnocení kulturní vrstvy 0 a traseologická analýza artefaktů z vrstvy 2, která je zaměřená na stanovení poměru nevyužité a využité debitáže v souboru. Po těchto rozborech přistoupíme k techno-typologické klasifikaci a skládání artefaktů v rámci rekonstrukce operačních schémat.

Letošní archeologický výzkum nebyl jednoduchý. Dosažená hloubka výzkumu překračovala 3,5 m. Jemnou preparací jsme prozkoumali kulturní horizonty v mocnosti nejméně 1 m. V hloubkové sondě, která testovala průběh a hloubku kvartérních sedimentů jsme odkryli stratigrafickou sekvenci 8 m mocnou. Vznikl tak jedinečný profil kvartérními sedimenty, který byl detailně zdokumentován a byly z něho odebrány další vzorky na pedologické, sedimentologické a palynologické rozbory. Klíčovou otázkou je v současné době datování archeologických horizontů, zejména prostřednictvím paleopedologické analýzy a metody OSL.

Tento archeologický výzkum probíhal v rámci grantu MK č. RK04P03OMG012.

Kontakt: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.   znerudova@mzm.cz    Ústav Anthropos

Fotografie z výzkumu

 
vyrobila www.omegedesign.cz