O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Moravská zemská knihovna v Brně

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Brno / Moravská zemská knihovna v Brně 

Adresa:
Moravská zemská knihovna v Brně 
Kounicova 65a
601 87 Brno
Oddělení rukopisů a starých tisků

Tel.: +420 541 646 156

E-mail: rukopisy@mzk.cz
 

Webové stránky knihovny 

Sbírka komenian ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně 

Mezi významné a vzácné knihovní fondy Moravské zemské knihovny v Brně bezesporu patří sbírka komenian obsahující díla jednoho z největších českých myslitelů – filozofa, pedagoga a teologa Jana Amose Komenského (1592–1670). S návrhem na vybudování tohoto speciálního fondu přišel na přelomu 19. a 20. století dr. Wilhelm Schram, tehdejší ředitel Knihovny Františkova muzea (1895–1899) a následně ředitel Zemské knihovny moravské (1899–1919). 11. června 1900 bylo kuratoriem moravského vědeckého ústavu schváleno založení knihovny Komenského. Základem sbírky se stalo 37 svazků z původního fondu Františkova muzea. V roce 1901 bylo přidáno dalších 12 svazků delimitací fondů s Moravským zemským archivem. Rozmnožení počtu knihovních jednotek ve sbírce výrazně napomohla také zvláštní roční dotace od Zemského sněmu umožňující nákupy na antikvariátních trzích v Čechách i v Evropě. Přibylo několik dalších exemplářů z původního fondu Pedagogické knihovny a také z uzavřených sbírek (zámecké a školní knihovny). V prvním katalogu sbírky komenian, uveřejněném v Časopise Moravského musea zemského, z roku 1910 uvedl Hertvík Jarník celkový počet 130 svazků.  

Čtenáři dnešní Moravské zemské knihovny najdou díla Komenského označena signaturami Ks a Kn. Pod označením Ks je uloženo 223 svazků Komenského díla vydaného do roku 1800. V novodobém knihovním fondu, pod signaturou Kn, se nachází 746 svazků z let 1801–1950. Vzhledem k tomu, že Komenského myšlenky vzbudily pozornost již za autorova života, vycházelo jeho dílo téměř po celé Evropě – především v Nizozemí (Amsterdam, Leiden) a v Anglii (Londýn), ale i v jiných městech jako Stockholm, Moskva ad. Vedle rodného jazyka autora, češtiny, jsou knihy nejčastěji psány v němčině, latině, francouzštině a angličtině, ve sbírce jsou však i tisky v jazyku maďarském, italském, polském, ruském nebo švédském. Z titulů jsou ve fondu nejčastěji zastoupena díla Janua linguarum a Orbis sensualium pictus. Moravská zemská knihovna pečuje také o pět rukopisů děl Komenského. Vzácností jsou dva Komenského autografy – latinsko-český zápis do památníku Eliáši Crispovi v Herbornu 21. července 1611 a Epistola ad Christianum Nigrinum datovaná v Amsterdamu 19. září 1668.   

Fotogalerie

Moravia marchionatus. Amsteldami: Guiljelm. Blaeuw Excudit, [mezi 1630 a 1650?]. Ianva Lingvarvm Reserata. Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1649. Hystorya o Vmučenj a Smrti, Pohřbu y Wzkřjssenj, Pána nasseho Gežjsse Krysta: Ze wssech čtyr Ewangelistů sebraná a w gistý Pořádek vwedená. Wydaná w Lessně Polském 1631. Přehlédnuta, pozprawená, a wytisstěná. w Amsterodamě M.DC.LXIII. A nynj znowu podlé tohož Exempláře tlačená. W Berljně: v Karla Friderjcha Rellstába, 1757. Opera Didactica Omnia: Variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc autem non tantum in unum, ut simul sint, collecta, sed & ultimô conatu in Systema unum mechanicè constructum, redacta, [Didacticorum Operum Pars Prima. Ea continens, qvae de sanctiore Iuventutis Educatione, melioreqve Scholarum statu, ab Anno 1627 usqve ad 1642 scripta fuere: cum breviter memoratis Occasionibus qvibus eô fuit ventum, subseqvutisqve Eruditorum censuris. Qvorum syllabum seqvens ostendet pagina]. Amsterdami: Impensis D. Laurentii de Geer, 1657. Labirynt Swěta a Rág Srdce. W Praze: v Jana Samma, 1782. Das Einige Nothwendige: Nemlich Wissen, was dem Menschen im Leben, im Tode, und nach dem Tode nothwendig sey: Welches Der durch unnöthige Dinge der Welt abgemattete, und nun nach dem einigen Nothwendigen strebende Alte. Leipzig: Bey Samuel Benjamin Walthern, 1725. Janua Lingvarum Reserata Aurea: Sive Seminarium Lingvarum Et Scientiarum Omnium: Hoc est: Compendiosa, Latinam [& quamlibet aliam] Linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi Methodus sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. Pragae: Typis Archi-Episcopalibus in Collegio S. Norberti, 1669. Orbis Sensualium Picti: Hoc est: Omnium principalium in mundo rerum, & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Editio longe auctior & emendatior cum Titulorum juxta atque Vocabulorum Indice. Pars Prima. Noribergae: In Bibliopolio Joh. Andr. Endt., 1756. Orbis Sensualium Pictus: Hoc est, omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Noribergae: Typis & Sumptibus Michaelis Endteri, 1660.
 
vyrobila www.omegedesign.cz