Úvod > Věda a výzkum > MM Scientific journals

Anthropologie

International Journal of Human Diversity and Evolution

Více

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Folia ethnographica

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Folia Mendeliana

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Folia numismatica

Časopis Moravského zemského muzea

Více

Acta Musei Moraviae jsou vědeckým časopisem Moravského zemského muzea v Brně. Vycházejí ve třech hlavních řadách:

 
 • Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
 • Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
 • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 

V rámci Acta Musei Moraviae jsou vydávána tři specializovaná suplementa označovaná jako Folia:

 
 • Folia ethnographica
 • Folia Mendeliana
 • Folia numismatica

Acta Musei Moraviae jsou registrovány Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090.

Acta Musei Moraviae jsou pokračováním následujících historických periodik:

 • Museum Francisceum Annales (1895-1898)
 • Časopis Moravského musea zemského (1901-1948)
 • Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského muzea) (1949-1996):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské)
 • Acta Musei Moraviae (1997-):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz