Úvod > Navštivte nás > Archiv výstav > 2011 > Malované vejce – kraslice ze sbírek moravského zemského muzea

Malované vejce – kraslice ze sbírek moravského zemského muzea

Od 2. března do 28. května 2011 (Biskupský dvůr)

Výstava představí živou tradici zdobení velikonočního vejce, ukáže toto umění v rozmanitosti technik a ornamentu i v souvislostech obřadních a obyčejových.

Těžiště výstavy bude v prezentaci kraslic české a moravské provenience, ale seznámí návštěvníka rovněž s kraslicemi z řady dalších evropských zemí - slovenskými, polskými, lužickosrbskými, bulharskými, maďarskými, slovinskými, chorvatskými. Ve výběru cca 300 exponátů výstava představí rozsáhlou sbírku kraslic Moravského zemského muzea, největší v České republice (8800 exponátů), budovanou od konce 19.století.

Fotografie z vernisáže

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz