Pořádáme > Doprovodné programy a akce > Křest publikace Okouzlení Afrikou

Pořádáme

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Křest publikace Okouzlení Afrikou


Ve čtvrtek 13. února 2020 se v 17 hodin v Pavilonu Anthropos uskuteční křest publikace Okouzlení Afrikou, která uvádí vliv Afriky na české umělce od počátku 20. století až do současnosti. Kmotrem knihy bude malíř a sochař Jaroslav Róna.


Kniha doplňuje stejnojmennou výstavu, na níž jsou zastoupeni čeští umělci, k nimž patří Josef Čapek, Emil Filla, Alén Diviš, Antonín Pelc, František Tichý, Milada Marešová nebo Oskar Spielmann. Ze současných umělců inspirovaných Afrikou pak přibližuje díla Františka Skály, Jiřího Anderleho, Jana Švankmajera, Jana Pištěka, Jindry Vikové, Jaroslava Róny, Jana Vičara nebo Richarda Konvičky.

Úvodní text knihy je sondou do historie vztahů českého prostředí k Africe. Pokrývá období od 16. do 20. století. Poukazuje na nejdůležitější fenomény a události, které se pojí se sledovanou problematikou. Následující text se detailněji věnuje problematice 20. století, tematizuje inspirace Afrikou v českém umění 20. století a zabývá se dějinami vztahů recepce africké kultury a afrického umění v českém prostředí. Hlavní část publikace tvoří medailony autorů. Ačkoliv čeští umělci nevyrůstali v zemi s přímou koloniální minulostí, africké umění se stalo významným zdrojem jejich rozmanité tvůrčí inspirace. Afrika vstupovala do výtvarné tvorby českých umělců zprostředkovaně  na základě inspirace díly zahraničních umělců (kubistů, surrealistů, expresionistů a fauvistů) nebo na základě dočasného nebo dlouhodobého pobytu v Paříži. Afrika vystupovala ale i jako zdroj přímé inspirace prostřednictvím poznávání a objevování, cest napříč Afrikou nebo dlouhodobého setrvání včetně profesního působení. Kniha neopomíjí ani české umělce, kteří začali africké artefakty sbírat a budovat si sbírky domorodého umění, tvořící inspirační základnu jejich tvorby a uměleckého uvažování.

Knihu doprovází rozhovory s žijícími českými umělci (nebo jinými relevantními osobnostmi), jež odhalují svůj specifický vztah k Africe, konkrétní formu inspirace Afrikou, její vnímání a interpretaci. Obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci s více než stovkou barevných vyobrazení. Publikace otevírá důležité a nepříliš frekventované téma. Jejím cílem je zmapovat počátky, růst a kumulaci výtvarného zájmu o africký kontinent v kontextu českého výtvarného umění.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz