Kontakt > Kontaktní informace

Kontakt

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Kontaktní informace

 

Poštovní adresa:

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno

Telefonní kontakty:

Tel. ústředna: +420 533 435 220
Faxové číslo: +420 533 435 313

Public Relations:

RNDr. Barbora Javorová
tel. +420 533 435 273
mob. +420 602 812 682
e-mail: bjavorovamzm.cz

IČO: 00094862
DIČ: CZ00094862

Bankovní spojení: Česká národní banka 4138621/0710

 

Podatelna Moravského zemského muzea


Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno 

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí:  9:30 - 16:30
Úterý:  9:30 - 16:00
Středa:  9:30 - 16:30
Čtvrtek:  9:30 - 16:00
Pátek:  9:30 - 16:00

• ID datové schránky: bfi2vz4


E-mail: podatelnamzm.cz


• Moravské zemské muzeum neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově muzea.

   

• Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, USB externí disk, CD, DVD


   

• Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelnamzm.cz, případně na poštovní adresu muzea.

   

• Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Moravského zemského muzea, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

Mgr. Katarína Bednáriková (kbednarikovamzm.cz)

Ing. Jan Staněk (jstanekmzm.cz)

   

• Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Moravskému zemskému muzeu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),

- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,

- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

• fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;

• právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.


Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

- pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
, o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Blíže k podávání žádostí zde.

  • Upozorňujeme, že pracovníci MZM neprovádějí cenové odhady předmětů.
  • Informace o jednotlivých objektech Moravského zemského muzea naleznete v sekci Objekty MZM
  • Kontakty na jednotlivá odborná oddělení naleznete v sekci Přehled oddělení MZM
  • Připomínky k webovým stránkám MZM zasílejte na adresu mpalanmzm.cz
  • Můžete také využít jednoduchý kontaktní formulář


 
vyrobila www.omegedesign.cz