Kalendář > Akce
 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

< Zpět na výpis akcí

Přednáška "Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech (2016-2019)"

Datum a čas: Pondělí, 7.9.2020 17:00 Kategorie: Přednáška

Přednáška se uskuteční v Pavilonu Anthropos (Pisárecká 5, Brno).

Přednáška doc. PhDr. Pavla Vařeky, PhD. podává výsledky výzkumu tzv. cikánského tábora v Letech, a to v kontextu evropského studia hmotného svědectví holokaustu s využitím archeologických metod. Terénní výzkum uskutečněný v letech 2016-2019 přesně lokalizoval tábor, prokázal, že se jeho pozůstatky dobře dochovaly a musely být výrazně viditelné na povrchu až do výstavby průmyslového vepřína v 70. letech. Geofyzikální průzkum a následné sondáže odhalily téměř celý půdorys tábora s dochovanými relikty dvora, vězeňských baráků, části oplocení i základů administrativní budovy. Ve východní části areálu byly zachyceny základy objektů sloužících jako provozní zázemí tábora (umývárna/prádelna, stáj, dezinfekční stanice). Unikátně dochované nálezy nabídla výplň odpadní jímky, ve které se díky specifickým půdním podmínkám zachovaly předměty z organických látek.

 

Archeologický výzkum poskytl hmotné doklady o podmínkách života v táboře, včetně osobních předmětů vězňů, dokumentoval způsob jeho likvidace, ale také další využití místa v poválečném období (např. shromaždiště německých zajatců v květnu 1945). V prostoru dnešního Památníku byl pomocí menší sondáže lokalizován tzv. "provizorní táborový hřbitov", jehož přesná poloha nebyla známa, a byl proveden odkryv dvou hrobů obětí tábora. Výsledky výzkumu byly předloženy jako podklady pro plánovanou úpravu plochy vepřína, zřízení památníku a poslouží též k návrhu vyhlášení místa tábora za kulturní památku.

Akci pořádá Muzeum romské kultury ve spolupráci s Moravským zemským muzeem.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz