O muzeu > Historie muzea > Josef Auersperg

Josef hrabě Auersperg

(Narozen 26. 2. 1767 v Praze, zemřel 29. 5. 1829 v Brně)

Absolvent právnických studií na pražské univerzitě, osvícenec, svobodný zednář, od r. 1790 ve státních službách. Působil nejdříve v Čechách, pak v Haliči a od r. 1800 opět v Praze jako apelační rada. Později se stal dvorním radou při nejvyšším soudu, posléze prezidentem zemského soudu. Od roku 1813 působil jako prezident apelačního soudu pro Moravu a Slezsko v Brně, od roku 1814 jako nejvyšší zemský komoří markrabství Moravského. Jeho angažování v Moravské hospodářské společnosti – byl jejím kancléřem - jej přivedlo k prosazování snah o založení muzea na Moravě. Dne 7. 3. 1816 spolu s ředitelem této společnosti hrabětem Hugo Františkem Salmem předal zemskému gubernátorovi hraběti A. B. Mitrovskému pamětní spis vypracovaný Josefem Hormayerem, poukazující na nutnost založení národního muzea na Moravě. Ještě v roce 1815 však odešel ze všech svých úředních funkcí a usadil se na panství svého syna v Hartenberku (dnes Hřebeny u Sokolova), kde se věnoval studiu. Často jej tam navštěvoval i básník J.W. Goethe. Roku 1828 byl J. Auersperg opět povolán do úřední funkce, po příchodu do Brna se stal nejvyšším zemským komořím markrabství Moravského. Za krátkou dobu však zemřel a je pohřben na městském hřbitově v Brně.

 
vyrobila www.omegedesign.cz