Pořádáme > Archiv výstav > 2012 > Herr Gott!

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Červen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
22
23
24
25
26
27
28

Výstava
Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Herr Gott! Zapomenutí sousedé – Obraz zbožnosti německé minority

26. 9. 2012 – 31. 12. 2012

Výstava přibližuje privátní religiozitu německých obyvatel bývalých Sudet z 19. a 20. století, a to v podobě dokladů každodenní zbožnosti, např. prostřednictvím artefaktů z okruhu poutních upomínek či drobné devoční grafiky (tzv. svatých obrázků). Vystaveny jsou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale předměty z běžné řemeslné produkce často hraničící s kýčem. Tyto pohledy na někdejší každodenní život německy mluvících obyvatel českých zemí dokládají identické zázemí katolického duchovního života, shodné předměty úcty či stejné poutní cesty, které byly vlastní slovanské x české majoritě. Exponáty reprezentují příběhy jednotlivců, blízkost životů obou etnik a inspirují k zamyšlením nad lidskými osudy i kořeny, které nás spojují s někdejšími a v současnosti už „zapomínanými sousedy“.

Muzejní kolekce této tematiky a takového druhu nebyla dosud v Česku České republice prezentována. Doprovodné texty výstavy jsou bilingvní, tj. v českém i německém jazyce.

Náboženské upomínkové předměty ze Sudet

Komorní výstava v Moravském zemském muzeu představuje náboženské upomínkové předměty někdejších německých obyvatel Čech, Moravy a Slezska. Ze širokého spektra projevů lidové zbožnosti a náboženských zvyků jsou prezentovány upomínkové předměty z kdysi vyhledávaných katolických poutních míst, především to jsou žánrové obrázky poutních míst, obrázky světců, růžence, kříže a křížky, modlitební knihy, kropenky a mnoho dalšího.

Zvlášť významná je sbírka kopií Pražského Jezulátka, sochy která byla do Prahy dovezena v 16. století ze Španělska a staletí křesťany uctívána v pražském kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Kopie sošky si věřící po návštěvě chrámu odváželi domů jako upomínku a lze je nalézt po celém světě, a to až v Jižní Americe nebo na Filipínách.

V současnosti vzniká v Mnichově Sudetoněmecké muzeum. Doposud bylo pro toto muzeum shromážděno na 8 000 předmětů. Mezi nimi je i přibližně 450 předmětů lidové zbožnosti – betlémy, modlitební knihy, upomínky z poutí, růžence, svaté obrázky, grafické listy- veduty se sakrální tématikou, upomínky na křest, první svaté přijímání a biřmování, kříže, kropenky a mnoho dalšího. Výběr z nich je představován právě na této výstavě.

 

Kurátor: Klaus Mohr, M.A., Sudetoněmecký institut Mnichov

Get Flash Player!

Doprovodný program k výstavě

  • čtvrtek 11. října 2012 v 18 hodin - Vyhnání Gerty Schnirch. Beseda s autorkou knihy Kateřinou Tučkovou. Za román Vyhnání Gerty Schnirch získala Kateřina Tučková cenu Magnesia Litera 2010 – Knižní klub Cena čtenářů a byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého, Magnesii Literu za prózu a Cenu Jiřího Ortena. (Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno)
  • pondělí 26. listopadu 2012 v 18 hodin – „Měli jsme překrásné dětství“. Vzpomínky německých spoluobčanů na dětství v meziválečném Brně. Jana Nosková, Etnologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i.  (Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno)
  • čtvrtek 6. prosince 2012 v 17 hodin – Vánoční zpívání. Německý pěvecký sbor.  (Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno)

Fotografie z výstavy

 
vyrobila www.omegedesign.cz