O muzeu > Exponát měsíce

O muzeu

 

Kalendář akcí

Září 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
6
7
8
9
10
11
12
20
21
Úterý, 21.09.2021
22
23
Čtvrtek, 23.09.2021
24
25
26
27
28
29
30

Přednáška
Doprovodná akce
Exkurze
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY
 Zřizovatel:


                      

 
       

Exponát měsíce

Jaký pozoruhodný exponát ze sbírek Moravského zemského muzea jsme pro vás vybrali tento měsíc?

Září 2021


Zlatý 8dukát olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina z roku 1630 ražený ve vládní mincovně v Olomouci z velmi kvalitního zlata. Nebyl běžným platidlem, ale výjimečnou ražbou. / Golden 8-ducat of the Olomouc bishop František of Dietrichstein from 1630 struck in the government mint from gold of high quality. It was not a current means of payment but an exceptional coin.


Červenec / srpen 2021


Fajánsový korbel z roku 1610, opatřený bohatě plasticky zdobeným víkem a kováním kolem patky a okraje hrdla z pozlaceného stříbra. Zhotoven v novokřtěnecké dílně ve Strachotíně (o. Břeclav). / Faience tankard from 1610, with a richly decorated lid and gilded silver mounting around the foot and the edge of the neck. Made in the Anabaptist workshop in Strachotín (distr. Břeclav).


Červen 2021


Jedna z nejstarších mincí ve sbírce numismatického oddělení - Lýdie, 1/3 statéru z období 650-561 př. n. l., elektron, 11,0×12,5 mm. / One of the oldest coins in the collection of the Department of Numismatics - Lydia, 1/3 Stater, 650-561 BC, Electrum, 11.0×12.5 mm.


Květen 2021


Housle R. Škamrady ze Židlochovic, o. Brno-venkov, kolem r. 1930 a čtyřstrunné "malé housle" ze Stonařova, o. Jihlava, kolem r. 1920. / Fiddle of R. Škamrada from Židlochovice, Brno-venkov district, around 1930 and four-string "small fiddle" from Stonařov, Jihlava district, around 1920.


 

Duben 2021


Bronzová stylizovaná plastika koně, výška 95 mm – evropský unikát umělecky svébytného ztvárnění zvířecí plastiky. Kultura středodunajských popelnicových polí, pozdní doba bronzová (1000–800 př. n. l.), lokalita Brno-Obřany. Stylized bronze statuette of a horse, 95 mm high – a European rarity thanks to the specific artistic concept of the animal sculpture. Middle-Danube Urnfield culture, Late Bronze Age (1000–800 BP), Brno-Obřany.


Únor 2021

Stříbrná terčovitá plaketka s vyobrazením velmože - jezdce se sokolem a insignií vladaře v pravé ruce. Jeden z nejznámějších symbolů Velké Moravy. / Discoid silver plaque featuring a magnate - horse-rider with a falcon and ruler’s insignia in the right hand. One of the most famous symbols of Great Moravia.

 

 

 

 

 

 

 


Leden 2021

Venuše z Předmostí patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Moravského zemského muzea. Jedná se o rytinu ženy vyřezanou do mamutího klu neznámým autorem před 30 tisíci lety. Spadá do kultury lovců mamutů, zvané gravettien nebo ve své zvláště vyvinuté moravské podobě pavlovien. / The Venus of Předmostí ranks with the most valuable collection items of the Moravian Museum. It is an engraving of a woman cut into mammoth tusk by an anonymous artist 30 000 years ago. It belongs to the culture of mammoth hunters, the Gravettian, or itsspecifically developed Moravian form called Pavlovian.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz