O muzeu > Exponát měsíce

Exponát měsíce

Jaký pozoruhodný exponát ze sbírek Moravského zemského muzea jsme pro vás vybrali tento měsíc?

Březen 2021

Housle R. Škamrady ze Židlochovic, o. Brno-venkov, kolem r. 1930 a čtyřstrunné "malé housle" ze Stonařova, o. Jihlava, kolem r. 1920. / Fiddle of R. Škamrada from Židlochovice, Brno-venkov district, around 1930 and four-string "small fiddle" from Stonařov, Jihlava district, around 1920.


 

Únor 2021

Bronzová stylizovaná plastika koně, výška 95 mm – evropský unikát umělecky svébytného ztvárnění zvířecí plastiky. Kultura středodunajských popelnicových polí, pozdní doba bronzová (1000–800 př. n. l.), lokalita Brno-Obřany. Stylized bronze statuette of a horse, 95 mm high – a European rarity thanks to the specific artistic concept of the animal sculpture. Middle-Danube Urnfield culture, Late Bronze Age (1000–800 BP), Brno-Obřany.


 

Leden 2021Zlatý 8dukát olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina z roku 1630 ražený ve vládní mincovně v Olomouci z velmi kvalitního zlata. Nebyl běžným platidlem, ale výjimečnou ražbou. / Golden 8-ducat of the Olomouc bishop František of Dietrichstein from 1630 struck in the government mint from gold of high quality. It was not a current means of payment but an exceptional coin.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz