O muzeu > Exponát měsíce > Exponát měsíce 2019

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Exponát měsíce 2019

Zpět na rok 2020

Níže pro vás shrnujeme všechny pozoruhodné exponáty ze sbírek Moravského zemského muzea, které jsme vám představili v roce 2019.

Prosinec 2019

Váza. Lokalita Střelice, poloha Sklep. Rekonstruovaná tenkostěnná štíhlá váza s plastickou a unikátní vypíchanou výzdobou. Kultura s moravskou malovanou keramikou, fáze IIa (4050-3850 př. n. l.). / Vase. Střelice site, Sklep location. A reconstructed slim thin-walled vase with sculpted and rare stroke-ornament decoration. Moravian Painted Pottery Culture, phase IIa (4050-3850 BC).

Listopad 2019

Pozlacený trojúhelníkovitý přívěsek se šesti postranními ohnutými rohy a s vyobrazením fousaté lidské tváře - snad pohled do obličeje pohanského boha Velesa? Nález z mohylového pohřebiště v Hluku "Hlubočku". / Gilded triangular pendant with six lateral bent horns and depiction of a bearded  human face - maybe the face of the pagan god Veles? Find from the tumulus burial ground in Hluk "Hluboček".

Říjen 2019

Lavabo (1620) - Patří k poměrně vzácně dochovaným výrobkům novokřtěnského fajánsového sortimentu. Má hranolovitý tvar s kruhovým otvorem v horní stěně.Na přední straně se nachází nika s postranními balustrovými sloupky, mezi nimiž je umístěn šiškovitý útvar s otvorem pro mosaznou pípu. Na bocích jsou dvěvolutovitě zakončená ucha. Povrch nádoby pokrývá z obou stran bílá glazura, na vnější straně s malovaným dekorem ve vysokožárných barvách. / Lavabo (1620) - It ranks among relatively rarely preserved products of the Anabaptist faience range. It has a prismatic shape with an round opening in the upper part. On the front side there is a niche with lateral balustrade columns anda cone-shaped structure with an opening for a brass tap between them. On bothsides there are handles ending with scrolls. The surface of the vessel is covered withwhite glazing from both sides, outside with painted underglaze decor.

Září 2019

Jedna z nejstarších mincí ve sbírce numismatického oddělení - Lýdie, 1/3 statéru z období 650-561 př. n. l., elektron, 11,0×12,5 mm. / One of the oldest coins in the collection of the Department of Numismatics - Lydia, 1/3 Stater, 650-561 BC, Electrum, 11.0×12.5 mm.

Červenec a srpen 2019

Dřevěný model plodů hrušně a jabloně vytvořený Josefem Rulíškem. / Wooden model of pear and apple fruits made by Josef Rulíšek.

Červen 2019

Antropomorfní  rekonstruovaný pohár na masivní zdvojené noze s naznačenými deseti prsty. Původně byl červený povrch malován bílou barvou. Kultura s moravskou malovanou keramikou, fáze IIa (4050–3850 př. n. l.). Lokalita Hluboké Mašůvky. / Reconstructed anthropomorphicbeaker with massive double pedestal with ten schematic toes. Originally, the red surface was decorated with white paint. Moravian Painted Ware Culture, phase IIa (4050–3850 BC). Hluboké Mašůvky site.

Květen 2019

Housle R. Škamrady ze Židlochovic, o. Brno-venkov, kolem r. 1930 a čtyřstrunné "malé housle" ze Stonařova, o. Jihlava, kolem r. 1920. / Fiddle of R. Škamrada from Židlochovice, Brno-venkov district, around 1930 and four-string "small fiddle" from Stonařov, Jihlava district, around 1920.

Duben 2019

Stříbrná terčovitá plaketka s vyobrazením velmože - jezdce se sokolem a insignií vladaře v pravé ruce. Jeden z nejznámějších symbolů Velké Moravy. / Discoid silver plaque featuring a magnate - horse-rider with a falcon and ruler’s insignia in the right hand. One of the most famous symbols of Great Moravia.

Březen 2019

Venuše z Předmostí patří k nejcennějším sbírkovým předmětům Moravského zemského muzea. Jedná se o rytinu ženy vyřezanou do mamutího klu neznámým autorem před 30 tisíci lety. Spadá do kultury lovců mamutů, zvané gravettien nebo ve své zvláště vyvinuté moravské podobě pavlovien. / The Venus of Předmostí ranks with the most valuable collection items of the Moravian Museum. It is an engraving of a woman cut into mammoth tusk by an anonymous artist 30 000 years ago. It belongs to the culture of mammoth hunters, the Gravettian, or itsspecifically developed Moravian form called Pavlovian.

Únor 2019

Dekorace Řádu zlatého rouna ze zlata a smaltu, z období 1. poloviny 19. století. / Order of the Golden Fleece, decoration from gold and enamel from the first half of the 19th century.

Leden 2019

Posthabánský džbán hruškovitého tvaru s bílou, lehce našedlou glazurou. Malba ve vysokožárných barvách s manganovou obrysovou kresbou (Morava,1736). / Post-Anabaptist piriform jug with white, slightly greyish glaze. Painting with high-temperature dyes with manganese contours (Moravia, 1736).

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz