Úvod > Věda a výzkum > Odborné publikace > Vědecké časopisy > Acta Musei Moraviae > Folia ethnographica

Folia ethnographica 

 

- ISSN 0862-1209
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla

 

Šéfredaktor:PhDr. Helena Beránková
Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada: 
PhDr. Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum, Brno
PhDr. Eva Večerková, CSc.
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., Akademie věd České republiky, Brno
Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Eva Ševčíková, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
PhDr. Roman Doušek, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno

Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie, které přinášejí nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetelem k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. Folia ethnographica byla založena v roce 1986 a jsou pokračováním časopisu Ethnographica (1974–1985), který vycházel jako supplementum Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské). Časopis je v rámci zahraniční výměny publikací zasílán do knihoven 50 podobně zaměřených institucí v Evropě. Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce, vždy s anglickým abstraktem a německým resumé. Příspěvky jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

Adresa redakce:Etnografický ústav
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Česká republika
E-mail: hberankova@mzm.cz
Tel.: +420 542 422 372
Instrukce pro autory:

 ke stažení (31.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Folia ethnographica 2017:

Sociální a kulturní aspekty zahrádkářství a s ním úžeji i volněji

spojené okruhy: zahrádkaření ve městech, městské zahrádkářské

komunity / sousedské vztahy a výpomoc / využívání tradičních

pěstitelských a chovatelských postupů / zahrádkářské spolky

v historii a současnosti, vzdělávání, časopisy / zahrádkářské výstavy

(od lokální po globální úroveň) / tradiční zvykoslovné příležitosti

a společenské aktivity aplikované v zahrádkářských koloniích /

ekologický základ zahrádkářských aktivit (alternativní způsoby

života odvozené od tradičních zemědělských komunit) /

problematika samozásobitelství, jeho důvody / tvorba a úprava

předzahrádek a zahrádek, výtvarný folklorismus v nich uplatňovaný

(„od dekorace po soukromé muzeum“) / lokální zájmy

a nadregionální význam zahrádkářství / mezioborový pohled

na tematiku / orální historie s jevem spojená...

Uzávěrka: 15. dubna 2017

Obsah minulých ročníků:Folia ethnographica
 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz