Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Valašské Meziříčí

Valašské Meziřící

Mezinárodní zkratka: VM
Adresa: Okresní vlastivědné muzeum Vsetín, přírodovědné oddělení, zámek Kinských, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax: 0651-611764, e-mail: vmmuzeum@vm.vlmuzeum.cz
Kurátor: Milena Kašparová
Rok založení instituce: 1884
Rok založení sbírky: 1890
Počet herbářových položek: 19 281
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 11 623, Bryophyta 6 771, Lichenes 554, Fungi 333
Provenience sbírkového fondu: ČR, R
Jména hlavních sběratelů: F. Gogela (T), G. Říčan (T)
Jména kustodů: O. Ressel (externě), M. Kašparová (botanika)
Zaměření botanického pracoviště: floristický výzkum
Jiné než herbářové sbírky: ne
Poznámky: zápůjčky materiálu - P

 
vyrobila www.omegedesign.cz