Programs for schools

School in the museum

The project is prepared by the Moravian Museum in cooperation with Masaryk University and the Brno Grammar School, class Cpt. Jaroš. More info.

 

Tutorial Oooo Indians

Lecturer lectures in permanent exhibitions

Země plná kamínků

Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou…

Fauna Moravy pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Komentovaná prohlídka zoologické expozice s písničkami, říkadly, soutěžemi a hrami.

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Říkadla v Památníku Leoše Janáčka

Hravý program pro nejmenší návštěvníky vás seznámí s některými základními hudebními pojmy a tvorbou…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Země plná kamínků

Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou…

Fauna Moravy pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Komentovaná prohlídka zoologické expozice s písničkami, říkadly, soutěžemi a hrami.

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Říkadla v Památníku Leoše Janáčka

Hravý program pro nejmenší návštěvníky vás seznámí s některými základními hudebními pojmy a tvorbou…

Příhody lišky Bystroušky

Lektorovaný program v Památníku Leoše Janáčka vás seznámí se životem a dílem Leoše Janáčka s hlavním…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Mechorosty

Ukázka vzorků mechorostů aktivní formou.

Herbáře

Program přibližující práci botaniků obsahuje řadu praktických ukázek z depozitáře botanického…

Fauna Moravy

Lektorovaná prohlídka zoologické expozice vám představí kompletní faunu obratlovců, případně se…

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Lektorovaná prohlídka návštěvnického centra Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky…

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

Lektorovaná prohlídka expozice vás provede vývojem psaného slova na našem území v běhu historie,…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní lektorovaná prohlídka Památníku Leoše Janáčka vám přiblíží nejdůležitější informace o…

Příhody lišky Bystroušky

Lektorovaný program v Památníku Leoše Janáčka vás seznámí se životem a dílem Leoše Janáčka s hlavním…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Fauna Moravy

Lektorovaná prohlídka zoologické expozice vám představí kompletní faunu obratlovců, případně se…

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Lektorovaná prohlídka návštěvnického centra Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky…

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Mechorosty

Ukázka vzorků mechorostů aktivní formou.

Herbáře

Program přibližující práci botaniků obsahuje řadu praktických ukázek z depozitáře botanického…

Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

Lektorovaná prohlídka expozice vás provede vývojem psaného slova na našem území v běhu historie,…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Normalizaci navzdory

Lektorovaná prohlídka expozice vám prostřednictvím dobových dokumentů z novodobých dějin Brna a…

Ludvník Kundera - Hora dění

Lektorovaná prohlídka výstavy vám představí pestrou osobnost a dílo autora prostřednictvím…

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní lektorovaná prohlídka Památníku Leoše Janáčka vám přiblíží nejdůležitější informace o…

Janáčkova Její pastorkyňa

Lektorovaný program vám přiblíží život Leoše Janáčka a provázanost jeho životního osudu s přelomovou…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Mechařská exkurze / Botanicko-bryologická exkurze

Exkurze na území Brna nebo jeho blízkého okolí s odborným výkladem; možnost mechařské exkurze s…

Necessity to book groups of more than 10 people in MZM buildings

We ask all groups of more than 10 people, especially schoolchildren, who want to visit MZM even without a lecturer's explanation, to book an appointment in advance. By ordering an appointment, you precede meetings with other groups on the premises of MZM. Thank you for your mutual consideration to all museum visitors.

 

Booking for the exhibition Óóó Indians

If you wish to make a group reservation for the new Óóó Indians exhibition in the Anthropos Pavilion, please make it in advance by calling +420 533 435 274 (Children's Museum MZM). Thank you for your understanding.

Processing of personal data

We process your data in accordance with Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended, and European Union Regulation 2016/679 (GDPR). More about privacy.
By making a reservation, you agree to these conditions.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US