Komentovaná prohlídka v expozici Středoevropská křižovatka

Zahájení: od 9. října 2018

Místo a čas konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 14:00 hod., ostatní dny dle domluvy

Začátky prohlídek: dle domluvy

Celkový rozsah prohlídky: 60 minut

Cena: 50 Kč za žáka

Objednávky programu: tel. č. +420 773 749 931, případně e-mail detskemuzeum@mzm.cz

Výklad probíhá ve slovenštině.

Věková skupina: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ


Vzdělávací program: Vzdělávací oblastí pro žáky prvního stupně základních škol bude Člověk a jeho svět, zejména jeho část: Lidé a Čas. Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bude Člověk a společnost. Tato oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a další průřezová témata.


Obsah prohlídky: 

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi všech deseti tematických okruhů expozice, která reflektuje události dramatických dějin 20. století s důrazem na historický prostor Moravy. Sledovány jsou politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejich instituce, kulturní jevy i významné osobnosti, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru.

Úvodní část nese titul Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914 a přibližuje závěr takřka třísetleté epochy, v níž české země existovaly pod nadvládou habsburského panovnického rodu a přeměna společnosti do její moderní podoby.

Druhá část Moravané v letech Velké války 1914 - 1918 reflektuje témata spojená s prvním celosvětovým válečným konfliktem (na frontách i v zázemí) a definuje rozsah tohoto tragického střetnutí i jeho důsledky, zejména rozpad habsburské monarchie a následný vznik Československé republiky jako jednoho z tzv. nástupnických států.

Část Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938 zpřítomňuje život mezi světovými válkami na základě dobových reálií, dokladů meziválečného průmyslu, kultury i každodenního života.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US