Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Praha

Praha

Mezinárodní zkratka: PR
Adresa: Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze, zámek, 252 43 Průhonice,
tel.: 02-71015292-3, tel/ fax 02-67750024, e-mail: museum@ibot.cas.cz
Kurátoři: J. Brabec (T, "ceskoslovensky herbar"), H. Franklová (B), B. Skočdopolova a O. Šida (T, svetovy herbar)
Ostatní pracovníci: J. Chrtek
Rok založení instituce: 1818
Rok založení sbírky: 1818
Počet herbářových položek: 2 000 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta, Bryophyta, Algae
Provenience sbírkového fondu: W, E, ČR, SR, R
Jména hlavních sběratelů: B.V. Berchtold (T), E. Binder (T), A.F.H. Bracht (T), F. Bubák (T), A.J.Corda (B), L.V. Cypers (T), L.J. Čelakovský (T), J. Dědeček (B), M. Deyl (T), K. Domin (T), J. Dostál (T), J. Eck (T), B. Fleischer (T), J.F. Freyn (T), E. Hadač (T), F. Haszlinsky (T), S. Hejný (T), R. Hendrych (T), A. Hilitzer (B), J.L´. Holuby (T), V. Horák (T), F. Hrobař (T), Š. Husák (T), A. Chrtková-Žertová (T), V. Jehlík (T), F. Jechl (T), B. Jiruš (T), J.E. Kabát (T), J. Kablíková (T), W. Karl (T), K. Kavina (T), F. Klapálek (T), I. Klášterský (T), J. Klika (T), J.F. Knaf (T), J. Konrad (T), K. Kopecký (T), K. Krčan (T), K. Krejčík (T), S. Kupčok (T), H. Leonhardi (T), M. Lhotská-Medlinová (T), F. Malinský (T), H. Meisner (T), G. Menzel (T), W. Migula (B), R. Mikyška (T), J. Moravec (T), O. Nickerl (T), F.M. Opiz (T), F. Petrak (T), J. Peyl (T), Z. Pilous (B), J. Podpěra (T, B,), J. Polívka (T), K. Prinz (T), M. Pulchart (T), E. Purkyně (T), A.E. Reuss (T), J. a L. Reitmayerovi (T), J. Rohlena (T), A. Roth (T), V.J. Sekera (T), J. Schauta (T), V. Schiffner (B), J. Schubert (T), F. Schustler (T), P. Sillinger (T), F. Sitenský (T), B. Skočdopolová-Deylová, J. Soják (T), J. Suza (B), J. Šmarda (T, B), J. Šourek (T), J. Štěpánek (T), I.F. Tausch (T), K. Tocl (T), V. Vašák (T), B. Veselský (T), F. Všetečka (T), J. Wagner (T), F. Weber (T), A. Weidmann (T), R. Wihan (T), F. Wurm (T), J. Zitko (T), A. Zlatník (T), F. Zörnig (T), J. Zouplna (T)
Jména kustodů: K. B. Presl (1823-1846), A. J. Corda (1846-1848), N. Dormitzer (1850-1853), E. Purkyně (1855-1860), L. J. Čelakovský (1861-1902), E. Bayer (1903-1927), I. Klášterský (1933-1948), A. Pilát (1948-1964), M. Deyl (1965-1970), J. Soják (1970-1989), J. Chrtek (1990 -2001), J. Brabec (2002 - )
Zaměření botanického pracoviště: floristický výzkum, systematika
Typový materiál: Tracheophyta 7 000
Jiné než herbářové sbírky: sbírka vzorků dřev, plodů a semen
Poznámky: b bodu "jména hlavních sběratelů" je pozornost věnována hlavně sběratelům, kteří působili na území České a Slovenské republiky.

 
vyrobila www.omegedesign.cz