Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Opava

Opava

Mezinárodní zkratka: OP
Adresa: Slezské zemské muzeum - botanické pracoviště
Tyršova 1, 746 46 Opava, tel.: 0653-712870, fax: 0653-622999, e-mail: vita.plasek@seznam.cz
Kurátor: Vítězslav Plášek
Rok založení instituce: 1814
Rok založení sbírky: 1814
Počet herbářových položek: 181568
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 67 494, Bryophyta 81 033, Lichenes 20 851, Fungi 4 886, Algae 657
Provenience sbírkového fondu: W, E, ČR, SR, R
Jména hlavních sběratelů: E. Baudyš (zooceidie), E. Bauer (B), G. Braun (T, B), R. Doležal (B), J. Duda( B), A.N. Fassl ( T), Z. Kilián (T), K. Kirschke (T), H. Laus (T), F. Mükusch (T), Z. Pilous (B), V. Plášek (B), A. Rieger (T), J. Spatzier (T), T. Svěrák (T), A. Vězda (L), H. Zavřel (T, hyponomy)
Jména kustodů: E. Urban (botanika, 1853-1855), L. David (botanika, 1948-1949), J. Duda (bryologie, 1949-1990), E. Olšáková (správce herbářů, 1991-1996), V.Plášek (bryologie, 1996- )
Zaměření botanického pracoviště: bryologie, bryogeografie, ekologie mechorostů
Typový materiál: B 1 000, T 16, F 34, L 45
Jiné než herbářové sbírky: modely hub

 
vyrobila www.omegedesign.cz