Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Louny

Louny

Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: houby (hlavně Geastrum) 60 ks, cévnaté 1300
Provenience sbírkového fondu: R (Lounské středohoří, Džbán, Žatecké Poohří, Podbořanská kotlina)
Jména hlavních sběratelů: M. Křížová, N. Gutzerová, J. Houda, A. Pyše, V. Vlačiha, M. Poláková (Vanišová)
Jména kustodů: M. Vanišová (1978 - 1980), V. Vlačiha (geologie, 1980 - 1987), N. Gutzerová (botanika 1988 - 1992), M. Poláková (Vanišová) (1998 -)
Zaměření botanického pracoviště: dokumentace, osvětová činnost
Typový materiál: ne

 
vyrobila www.omegedesign.cz