Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Jihlava

Jihlava

Mezinárodní zkratka: MJ
Adresa: Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám.55, 586 01 Jihlava,
tel.: 066-7309728-9 fax:4066-7300828, e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz
Kurátor: Kamila Dvořáčková
Rok založení instituce: 1892
Rok založení sbírky: 1893
Počet herbářových položek: 40 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 32 400, Bryophyta 5 000, Lichenes 400, Fungi 4 200
Provenience sbírkového fondu: R, ČR, W
Jména hlavních sběratelů: P. Bureš (T), A. Čábera (T), L. Čech (T), J. Diener (T), R. Doležal (B), J. Duda (B), J. Freyn (T), F.J. Grüner( B), E. Jirsová-Kučerová (T), A. Mayer (T), J. Ch. Neumann (T), H. W. Reichart (T), I. Růžička (T,B), R. Řepka (T), B. Sádecký (T), F. Schwarzel (T), M. Smejkal (T), P. Vampola (F), J. Zlámalík (T)
Jména kustodů: J.Haupt (fotograf?,1893-1928), H. Canon (zoologie,1928-1945), A. Kába (historie,1945-1953), B. Slavík (zoologie,1953-1961), I. Růžička (botanika,1961 - 2000 ), K. Dvořáčková (botanika, 2000 - )
Zaměření botanického pracoviště: floristický výzkum, fytogeografie, záchranný výzkum, ochrana přírody,osvětová činnost
Typový materiál: Tracheophyta (2)
Jiné než herbářové sbírky: modely hub, ovoce a brambor

 
vyrobila www.omegedesign.cz