Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Hradec Králové

Hradec Králové

Mezinárodní zkratka: HR
Adresa: Muzeum východních Čech, Eliščino náb.465, 500 01 Hradec Králové,
tel.: 049-5514624, 5514631, fax: 049-5512899, e-mail: info@muzeumhk.cz
Kurátor: Věra Samková
Rok založení instituce: 1939
Rok založení sbírky: 1934
Počet herbářových položek: 47 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 42 000, Fungi 3 700, Lichenes 800, Bryophyta 700
Provenience sbírkového fondu: E, ČR
Jména hlavních sběratelů: J. Belicová (T, B, F), A. Břicháček (T), J. Čechová (T), J. Fiedler (T), J. Hadač (T), V. Kavka (T), M. Kociánová (T), K. Krčan (T), K. Prokeš (T), J. Rohlena (T), V. Samková (T, F), A. Souček (T), R. Traxler (T, B), B. Válek (T), J. Slavíček (F), M. Dobešová (F), Z. Herman (F), Z. Dohnal (B, L), J. Duda (B), M. Jarkovský (L, B), Z. Pilous (B)
Jména kustodů: J. Čechová (botanika,1961-1963), B. Holubičková (botanika,1963-1965), J. Belicová (botanika, 1967-1988), M. Kociánová (botanika, 1988-1991), V. Samková (Cejnarová) (botanika,1991 - dosud)
Zaměření botanického pracoviště: floristický a mykologický průzkum, ochrana přírody, osvětová činnost
Jiné než herbářové sbírky: soupis rukopisů Z. Schafera: Systematický přehled ryzců Československa, popisy a obrazy 

 
vyrobila www.omegedesign.cz