22/2008 + 23/2009 > 22/2008 + 23/2009
  


PHOTO GALLERY

E-SHOP

RENTING


LIBRARY

MENDELIANUM                      

 
       

   

 

Folia numismatica 22/2008 + 23/2009

Obsah - Inhalt - Contents
 
 DAGMAR GROSSMANNOVÁ – Věnováno nedožitým 80. narozeninám profesora Jiřího Sejbala3
 


 STUDIE/STUDIEN

 


 JAN T. ŠTEFAN – Staré tisky knihovny Numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, poznámky k jejich ilustracím Věnováno p. profesorovi PhDr. Jiřímu Sejbalovi, DrSc.5
 JAN T. ŠTEFAN – Soupis starých tisků numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně a jejich ilustrací, s přílohou ukázek starých mědirytin a rejstříkem11
 DAGMAR GROSSMANNOVÁ – K nálezu mincí v Kopčanech ze 13. století (okr. Skalica, Slovenská republika)77
 


 MATERIÁLY/Materialien

 


 PETR SOUŠEK – Tetradrachma typ Thassos a její keltské napodobeniny z pohledu výtvarně řemeslného83
 


 MEDAILISTIKA/MEDAILISTICA

 


 IVAN KOLÁČNÝ – Spravedlivý mezi národy91
 


 ZPRÁVY/Nachrichten

 


 MARTIN CHMELÍK – Výstava Menové odluky, rozluky, reformy a iné kataklizmy v 20. storočí95
 ANTON FIALA – Euro a peniaze minulosti Vernisáž výstavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave97
 TAŤÁNA KUČEROVSKÁ – Jubilejní výstava Jiřího Harcuby v Brně98
 DAGMAR GROSSMANNOVÁ – J. T. ŠTEFAN – XIV. světový numismatický kongres (Glasgow – Skotsko)100
 


 LITERATURA/Literatur - Recenze publikací

 


 Taťána Kučerovská - Der Schatzfund von Fuchsenhof: Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich103
 
Jan T. Štefan - Wiadomości Numizmatyczne LI (2007), sešit 1(183)
105
 Anton Fiala - Budaj, M. 2007: Košický zlatý poklad (The Košice Gold Tresaure)107
 
vyrobila www.omegedesign.cz