Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Brno

Brno

Adresa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lidická 25/27, 657 20 Brno,tel.: 05-41321124, fax 05-41246001, e-mail: bieberova@brno.nature.cz
Kurátor: Zuzana Bieberová
Rok založení instituce: 1988
Rok založení sbírky: 1994
Počet herbářových položek: cca 500 ks
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: fungi, cca 500 ks
Provenience sbírkového fondu: R, zvláště z chráněných území
Jména hlavních sběratelů: Z. Bieberová
Jména kustodů: Z. Bieberová (1994-)
Zaměření botanického pracoviště: ochrana přírody
Jiné než herbářové sbírky: ne

 
vyrobila www.omegedesign.cz