Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Brno - BRNU

Brno

Mezinárodní zkratka: BRNU
Ostatní pracovníci: P. Bureš (biosystematika), V. Grulich (fytogeografie, taxonomie, floristika, ochrana přírody), P. Hrouda (mykologie), M. Chytrý (fytocenologie, ekologie), O. Rotreklová (karyologie), V. Řehořek (ekobiologie, fytocenologie, ochrana přírody), J. Vicherek (fytocenologie, ekologie)
Rok založení instituce: 1921
Rok založení sbírky: 1921
Počet herbářových položek: 560 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 470 000, Bryophyta 58 000, Fungi 15 000, Lichenes 15 000, Algae 2 000
Provenience sbírkového fondu: W, E, ČR, SR
Jména hlavních sběratelů: R. Doležal (B), F. Dvořák (T), A. Fröhlich, A. Hrabětová-Uhrová (T), J. Jedlička (B), V. Krist, A. Latzel, H. Laus (T), F. Maloch, J. Müller, A. Oborny, J. Otruba, J. Podpěra, G. Říčan, H. Sandstede, M. Smejkal (T), V. Spitzner, S. Staněk (T), J. Suza, J. Šmarda, J. Unar, J. Vicherek (T), G. Weber, J. Zapletálek (T)
Jména kustodů: G.I. Širjaev (taxonomie, 1922-1940), J. Jedlička (bryologie, floristika, 1945-1959), A. Hrabětová-Uhrová (taxonomie, floristika, historie botaniky, ochrana přírody, 1948-1956), M. Smejkal (taxonomie, fytogeografie, floristika, historie botaniky, ochrana přírody, 1956 - 1971), J. Špaček (mykologie, historie botaniky, 1960 -), M. Dvořáková (taxonomie, 1971 -)
Zaměření botanického pracoviště: výuka, taxonomie, karyologie, fytogeografie, mykologie, ekologie, ekobiologie, fytocenologie, floristika, ochrana přírody
Jiné než herbářové sbírky: demonstrační sbírky pro potřebu výuky
Typový materiál: Tracheophyta

 
vyrobila www.omegedesign.cz