Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Brno - BRNM

Brno 

Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 450 000, Bryophyta 250 000, Fungi 60 000, Lichenes 30 000, Algae 10 000, cecidie 29 000
Provenience sbírkového fondu: W, E, ČR, SR, R
Jména hlavních sběratelů: E. Baudyš (cecidie), J. Bílý, J. Čáp (T), F. Černoch (T), R. Doležal (B), J. Duda (B, T), J. Dvořík (T), E. Formánek (T), J. Freyn (T), J. Horňanský (T), J. Hruby (T), J. Jedlička, V. Ježek, K. Kříž (F),F. Mükusch (T), R. Picbauer (F), J. Podpěra (B), L. Pokluda (T,B), V. Pospíšil (T, B), R. Řepka (T), J. Saul (T), F. Schenk, V. Skřivánek jun., S. Staněk (T), J. Šmarda, F. Šmarda, P. Švanda (T), F. Teuber, J. Tomášek, L. Vaněčková (T, B), E. Vítek, V. Vlach, F. Weber (T), A. Wildt, F. Zavřel, H. Zavřel, A. Zlatník
Jména kustodů: Jména kustodů: A. Heinrich (geologie, 1836-1864), M. Trapp (1864-1895), K. Stohandl (1896-), K. Vandas (botanika, 1905-1909), J. Podpěra (bryologie, fytogeografie, taxonomie aj. 1909-1914), J. Macků (mykologie, 1914-1919), F. Skyva (mykologie, 1919-1945), J. Šmarda (bryologie, floristika, fytogeografie, 1945-1953), M. Součková-Tomková (mykologie, 1953-1959), V. Pospíšil (bryologie, fytogeografie, 1959-1977), K. Sutorý (taxonomie, fytogeografie, floristika, 1977-)
Zaměření botanického pracoviště: systematika, fytogeografie, osvětová činnost
Jiné než herbářové sbírky: dřevěné modely hub (440), modely ovoce, vzorky dřev, diapozitivy
Typový materiál: ano, Freyn, Formánek, aj.
Poznámky: Část sbírek (Fungi, Algae, Lichenes, Bryophyta, cecidie) je uložena v depositářích na zámku v Budišově u Třebíče. Časopis - Acta Musei Moraviae, Sci. biol. - 1 x ročně

 
vyrobila www.omegedesign.cz