Moravian Museum > Museum departments > Department of Botany > Herbarium > List of Herbarium Collections > Brno - BRNL

Brno

Mezinárodní zkratka: BRNL
Adresa: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno,
tel.: 05-45134041, fax: 05-45211422, e-mail: uradnic@mendelu.cz (Úradníček)
Kurátor: Jaroslav Koblížek
Ostatní pracovníci: L. Úradníček (dřeviny), Z. Ackermanová (byliny)
Rok založení instituce: 1922
Rok založení sbírky: 1922
Počet herbářových položek: 70 000
Počet položek podle jednotlivých systematických skupin: Tracheophyta 67 000, Bryophyta 2 000, Algae 200
Provenience sbírkového fondu: W, E, ČR
Jména hlavních sběratelů: A. Bayer, V. Čížek, J. Dvořák (T), J. Hartmannová, J. Horák, J. Chmelař (T), J. Koblížek (T), M. Križo, A. Vězda (B), J. Vorel (T), L. Úradníček (T), P. Jelínek (T) Jména kustodů: A. Bayer (systematická botanika, dendrologie,1922-1942), A. Zlatník (fytocenologie, lesnická typologie, 1926-1944), A. Vězda (lichenologie, bryologie,1945-1960), M. Križo (systematická botanika, palynologie, 1961-1968), J. Koblížek (systematická botanika, dendrologie, 1969-1998), L. Úradníček (dendrologie, 1999-)
Zaměření botanického pracoviště: systematika dřevin, výuka
Jiné než herbářové sbírky: sbírka šišek, plodů a semen (včetně subtropických a tropických - 8 000), vzorky dřev (včetně tropických - 1 500)
Poznámky: zápůjčky materiálu - P

 
vyrobila www.omegedesign.cz