Navštivte nás > Elektronické katalogy

Elektronické katalogy

Pod odkazy uvedenými níže můžete navštívit elektronické katalogy, obsahující digitalizovanou podobu fotografií, exponátů, sbírek a nálezů Moravského zemského muzea a spolupracujících organizací. Databáze spravuje a aktualizuje oddělení essay help introduction CITeM.

Registr sbírek členských galerií Rady galerií České republiky

  • Projekt seznamuje nejširší veřejnost s neobyčejným bohatstvím uměleckých sbírek jednotlivých členských institucí a upozorňuje tak na nezastupitelnou důležitost výtvarného umění jako součásti národního kulturního dědictví, které nás legitimuje jako svébytný národní subjekt ve sjednocující se Evropě a globalizovaném světě. help write an essay online Vstoupit do registru sbírek.

Historické snímky Technického muzea v Brně

  • Fotografické snímky zachycující městskou architekturu, průmyslové podniky včetně provozů a výrobků, dopravní stavby, zdravotnická, vzdělávací a kulturní zařízení, obchody, kavárny a další často již zaniklé skutečnosti nejen z Brna a Moravy, a to v letech 1918 až 1950. Kolekce zhruba 7000 negativů na skle a plochém filmu a cca 3000 černobílých pozitivů na fotopapíru. http://legrandchalon.fr/?pharmacie=viagra-generique-paypal&89d=09 Vstoupit do elektronické databáze.

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

Elektronický katalog archeologických nálezů

  • Elektronický katalog odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně). Prezentace je výstupem účelového grantu MKČR. enter site Vstoupit do elektronického katalogu.

Elektronické prezentace sbírek Etnografického ústavu

Databáze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky

MICHAEL

Restitution-Art

 
  viagra online kaufen sofortüberweisung Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz