Impressum (CZ)
 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
31

Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Folia ethnographica - Supplementum ad Acta Musei Moraviae


Odborný recenzovaný časopis - obor etnologie
Vydává Moravské zemské muzeum, Brno, Česká republika
ISSN 0862-1209

Časopis Folia ethnographica vznikl jako samostatná řada Acta Musei Moraviae v roce 1986. Navázal na Časopis Moravského muzea-vědy společenské, řadu Ethnographica (1974-1985), kterou redigoval zakladatel Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Doc. Dr. Ludvík Kunz, CSc.

Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie přinášející nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetele k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. Příspěvky jsou recenzovány externími odborníky.

Editor:
 • PhDr. Eva Večerková, CSc., hlavní editor
 • PhDr. Helena Beránková, asistent editora
Adresa:
 • Moravské zemské muzeum-Etnografický ústav, Zelný trh 6, 659 37 Brno
  Tel.: 542422380, 542422361
  E-mail: evecerkova@mzm.cz
  Internet: www.mzm.cz
Redakční rada:
 • PhDr.Hana Dvořáková, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
 • PhDr.Miloslava Hošková, CSc., Vlastivědné muzeum, Olomouc
 • PhDr.Alexandra Navrátilová, CSc., Akademie věd České republiky, Brno
 • Doc.PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Univerzita Karlova, Praha
 • PhDr.Ludmila Tarcalová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Jazyková spolupráce:
 • PhDr. Pavla Seitlová
Časopis je zasílán formou zahraniční výměny publikací do knihoven 98 etnologicky zaměřených institucí v Evropě.

Instrukce pro autory:

Časopis Folia ethnographica publikuje původní odborné práce z etnologie. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.
Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je Helena Beránková, Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Lze využít také e-mailovou adresu hberankova@mzm.cz.

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word na e-mailové adrese editora nebo CD. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stránkami. Termín odevzdání rukopisu je 15. dubna příslušného roku.

Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt (rozsah podle délky článku), klíčová slova a résumé (podle rozsahu článku). Abstrakt a key words je možno dodat v češtině (přeloží redakce) nebo přímo v angličtině, résumé v češtině, nebo přímo v němčině, angličtině, francouzštině (v tom případě uveďte jméno překladatele).

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě:
(Zeman 1998, 25), podle Zemana a Dvořáka (1999, 210; - v případě, že jde o dva autory).

Poznámky budou uváděny za textem a číslovány horním indexem.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedního pořádku podle vzoru:

Danglová, Olga: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. Slovenský národopis 37 (1989) 57–70.
Komorovský, Ján: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Lenderová, Milena – Rýdl, Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha a Litomyšl 2006.
Večerková, Eva: Strom v lidové víře a obyčejích. In: Kult a živly. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1999, s. 99–115.
Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století. Praha 1906.

Jako
ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) nebo kvalitně digitalizované kopie. Množství ilustrací musí být úměrné rozsahu článku. Popisky k obrázkům budou uvedeny samostatně za textem článku, a to v češtině, popříp. v němčině nebo angličtině (podle zvoleného jazyka cizojazyčného souhrnu). Barevné ilustrace mohou být vytištěny po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Pokud je příspěvek výstupem práce na grantovém projektu, bude název projektu s číslem grantu uveden za textem článku.

Finální verzi rukopisu po recenzi přijímá redakce v elektronické formě (na CD ve formátu MS Word).

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě dvou recenzních posudků.

Autor, který publikuje ve Folia ethnographica, poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku a 1 výtiskem časopisu. Větší počet separátů lze obdržet po dohodě s redakcí.
 
vyrobila www.omegedesign.cz