E-shop » Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo

E-shop

  
Vyhledávání

Kalendář akcí

Červen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Výstava
Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo

Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodium in genus Homo

  • Napsal: Miriam Nývltová Fišáková
  • ISBN: 978-80-7028-398-1
  • Rozsah: 124 stran
  • Formát: 210x302 mm
  • Datum vydání: 2013
  • Dostupnost: skladem 4 ks

Cena s DPH: 167 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis

Během evoluce rodu Homo hrála ruka a noha významnou úlohu, která byla rozhodující při hominizaci. Při přechodu od kvadrupedního k bipednímu způsobu pohybu došlo ve stavbě nohy k výrazným změnám. Vznikla především podélná klenba nožní, která umožňuje chůzi po tvrdém podkladu a je typická pouze pro člověka. Při vzniku bipedního pohybu se důležitým evolučním momentem stalo uvolnění ruky, které hrálo významnou úlohu při zpětných vazbách ruka-mozek. Větší zručnost rukou podnítila rozvoj mozku a naopak rozvoj mozku umocňoval větší zručnost (Washburn 1963). Přes tuto významnou úlohu v evoluci člověka byly kosti autopodia převážně mimo hlavní okruh zájmů paleoantropologů.

V této práci byly zkoumány kosti ruky a nohy a to především kosti nártní a záprstní a prstní články ruky i nohy (ossa metacarpalia et metatarsalia et phalangium) různých druhů člověka a z různých časových období. Pozůstatky fosilního moderního člověka pocházejí z depozitáře ArÚ AV ČR Brno, v.v.i. v Dolních Věstonicích. Jedná se především o trojhrob z roku 1986 (DV13, DV14, a DV15) a hrob nalezený v roce 1987 J. Svobodou. Dále o hrob (DV 16) nalezený v roce 1949 B. Klímou, který je uložen v Moravském zemském muzeu. Tyto kosti jsou porovnávány s neandrtálskými lidmi z Kiik Koba, La Chapelle, La Ferrassie I a II, Shanidar a Krapina. Rovněž jsou srovnávány s jinými mladopaleolitickými lidmi, kteří pocházejí z Předmostí, Mentonu a Kostenki II (Markina Gora). Získané údaje jsou konfrontovány s údaji o gracilním australopitékovi (Australopithecus africanus). Jako srovnávací materiál byl použit soubor subrecentní populace z Rajhradu, která pochází

z období Velkomoravské říše, populace ze Sázavského kostela datovaného do 12–13. století a neolitické populace z různých lokalit (Moravská Nová Ves, Pavlov-Horní Pole a Mosauřany) uložené v depozitáři Antropologického oddělení Národního muzea v Praze a z převzatých údajů z francouzské lokality Domen (Bouvill 1971). Recentní populace nebyla zkoumána ze dvou důvodů: 1) nebyl nalezen dostatečně velký soubor a 2) soubory autopodií neměly určené pohlaví a stáří jedince. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí statistických programů a. Kromě základních statistických parametrů (průměr, minimum, maximum, směrodatná odchylka) byla provedena jednovýběrová analýza rozptylu, faktorová analýza pro naměřené hodnoty i vypočtené indexy. Kromě toho byla provedena shluková analýza.

Kromě základní kosterní osteometrie byla rovněž sledována funkční morfologie jednotlivých kostí ruky a nohy.

Tato práce vychází z disertační práce obhájené v prosinci 2005 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (oponenti: prof. Ing. František Fabián, CSc. z MFF UK Praha; prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. z FTVS UK Praha a doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z 1. LF UK Praha).

Od obhájení práce bylo k tomuto tématu publikováno jen málo článků. Většinou se věnují jen jednomu tématu (např. biomechanice, osteometrii a funkční anatomii nohy u hominidu a různých druhů člověka – Pontzer et al. 2010; Proctor et al. 2008; Susman – Ruiter 2004; Zipfel – Kidd 2006; Zipfel et al. 2009) či morfometrickému odlišení pohlaví na ruce či noze u moderních lidí (na kosterních pozůstatcích i na živých lidech a jejich rentgenových snímcích), tak i u lidoopů (Dogan et al. 2007; McFadden – Bracht 2005; McFadden – Bracht 2009; McIntyre et al. 2009; McIntyre et al. 2010). Rovněž tak i morfometrické studie u moderních lidí a aplikací v klinické praxi, a nebo morfometrické a funkční analýzy ruky a nohy u primátů (Rolian 2009).

Rozsáhlejší monografie k tomuto tématu byly publikovány jen dvě. Jedna se zabývá evolucí nohy od fosilních primátů po současného člověka a využití těchto poznatků v klinické praxi (Klenerman – Woodn 2006).

Druhá práce vychází z disertační práce a věnuje se morfometrické analýze a evoluci rukou u fosilních třetihorních opic v Evropě (Almécia 2009).

 
vyrobila www.omegedesign.cz