E-shop » Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo

E-shop

  
Vyhledávání

Kalendář akcí

Květen 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
6
7
Úterý, 07.05.2019
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Čtvrtek, 16.05.2019
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Zábava
Univerzita třetího věku
Přednáška
Exkurze
Film
Vernisáž

Levitra Original ohne Rezept kaufen, cialis verschreibungspflichtigfrei kaufen. Levitra Marke ist eines der wirksamsten Medikamente erektile. Levitra Origina rezeptfrei online Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo

Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodium in genus Homo

  • Napsal: Miriam Nývltová Fišáková
  • ISBN: 978-80-7028-398-1
  • Rozsah: 124 stran
  • Formát: 210x302 mm
  • Datum vydání: 2013
  • Dostupnost: skladem 4 ks

Cena s DPH: 167 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis

Během evoluce rodu viagra kaufen wie teuer Homo hrála ruka a noha významnou úlohu, která byla rozhodující při hominizaci. Při přechodu od kvadrupedního k bipednímu způsobu pohybu došlo ve stavbě nohy k výrazným změnám. Vznikla především podélná klenba nožní, která umožňuje chůzi po tvrdém podkladu a je typická pouze pro člověka. Při vzniku bipedního pohybu se důležitým evolučním momentem stalo uvolnění ruky, které hrálo významnou úlohu při zpětných vazbách ruka-mozek. Větší zručnost rukou podnítila rozvoj mozku a naopak rozvoj mozku umocňoval větší zručnost ( http://barkassenfahrt.de/?drogerie=viagra-einfach-apotheke-kaufen&78f=88 Washburn 1963). Přes tuto významnou úlohu v evoluci člověka byly kosti autopodia převážně mimo hlavní okruh zájmů paleoantropologů.

V této práci byly zkoumány kosti ruky a nohy a to především kosti nártní a záprstní a prstní články ruky i nohy ( ossa metacarpalia et metatarsalia et phalangium) různých druhů člověka a z různých časových období. Pozůstatky fosilního moderního člověka pocházejí z depozitáře ArÚ AV ČR Brno, v.v.i. v Dolních Věstonicích. Jedná se především o trojhrob z roku 1986 (DV13, DV14, a DV15) a hrob nalezený v roce 1987 J. Svobodou. Dále o hrob (DV 16) nalezený v roce 1949 B. Klímou, který je uložen v Moravském zemském muzeu. Tyto kosti jsou porovnávány s neandrtálskými lidmi z Kiik Koba, La Chapelle, La Ferrassie I a II, Shanidar a Krapina. Rovněž jsou srovnávány s jinými mladopaleolitickými lidmi, kteří pocházejí z Předmostí, Mentonu a Kostenki II (Markina Gora). Získané údaje jsou konfrontovány s údaji o gracilním australopitékovi (Australopithecus africanus). Jako srovnávací materiál byl použit soubor subrecentní populace z Rajhradu, která pochází

z období Velkomoravské říše, populace ze Sázavského kostela datovaného do 12–13. století a neolitické populace z různých lokalit (Moravská Nová Ves, Pavlov-Horní Pole a Mosauřany) uložené v depozitáři Antropologického oddělení Národního muzea v Praze a z převzatých údajů z francouzské lokality Domen (Bouvill 1971). Recentní populace nebyla zkoumána ze dvou důvodů: 1) nebyl nalezen dostatečně velký soubor a 2) soubory autopodií neměly určené pohlaví a stáří jedince. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí statistických programů a. Kromě základních statistických parametrů (průměr, minimum, maximum, směrodatná odchylka) byla provedena jednovýběrová analýza rozptylu, faktorová analýza pro naměřené hodnoty i vypočtené indexy. Kromě toho byla provedena shluková analýza.

Kromě základní kosterní osteometrie byla rovněž sledována funkční morfologie jednotlivých kostí ruky a nohy.

Tato práce vychází z disertační práce obhájené v prosinci 2005 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (oponenti: prof. Ing. František Fabián, CSc. z MFF UK Praha; prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. z FTVS UK Praha a doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z 1. LF UK Praha).

Od obhájení práce bylo k tomuto tématu publikováno jen málo článků. Většinou se věnují jen jednomu tématu (např. biomechanice, osteometrii a funkční anatomii nohy u hominidu a různých druhů člověka – Pontzer et al. 2010; Proctor et al. 2008; Susman – Ruiter 2004; Zipfel – Kidd 2006; Zipfel et al. 2009) či morfometrickému odlišení pohlaví na ruce či noze u moderních lidí (na kosterních pozůstatcích i na živých lidech a jejich rentgenových snímcích), tak i u lidoopů (Dogan et al. 2007; McFadden – Bracht 2005; McFadden – Bracht 2009; McIntyre et al. 2009; McIntyre et al. 2010). Rovněž tak i morfometrické studie u moderních lidí a aplikací v klinické praxi, a nebo morfometrické a funkční analýzy ruky a nohy u primátů (Rolian 2009).

Rozsáhlejší monografie k tomuto tématu byly publikovány jen dvě. Jedna se zabývá evolucí nohy od fosilních primátů po současného člověka a využití těchto poznatků v klinické praxi (Klenerman – Woodn 2006).

Druhá práce vychází z disertační práce a věnuje se morfometrické analýze a evoluci rukou u fosilních třetihorních opic v Evropě (Almécia 2009).

 
  go to link Tabs kaufen in der Online-Apotheke. Cialis Soft online günstig bestellen mit Gratisversand. Cialis Soft rezeptfrei in Deutschland. Zřizovatel:
                                                                                                                                                                          
vyrobila www.omegedesign.cz