E-shop » Neanderthals at Bojnice in the context of Central Europe / Neandertálci z Bojnic v kontextu střední Evropy

E-shop

  
Vyhledávání

Kalendář akcí

Říjen 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
28
29
30
31

Zábava
Přednáška
Exkurze
Koncert
Doprovodná akce
Vernisáž

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Neanderthals at Bojnice in the context of Central Europe / Neandertálci z Bojnic v kontextu střední Evropy

 • Napsal: Petr Neruda – Ľubomíra Kaminská
 • ISBN: 978-80-7028-407-0
 • Rozsah: 250 stran
 • Formát: 210 x 302 mm
 • Datum vydání: 2014
 • Dostupnost: vyprodáno

Cena s DPH: 265 Kč

 
 • Popis
 • Ukázková kapitola ke stažení

Předložená práce shrnuje výsledky grantového projektu „Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy“, který byl zaměřen na vyhodnocení archeologických výzkumů, které byly provedeny v Bojnicích I – Prepoštskej jaskyni a Bojnicích III – hradnej priekope na Slovensku. Hlavní část kolekce pochází z výzkumů J. Bárty, pracovníka Archeologického ústavu SAV, který na obou lokalitách kopal v 60. letech 20. stol. Dílčí materiály zahrnuté do analýzy byly získány archeologickým výzkumem F. Proška (Bojnice I), náhodným sběrem pracovníků ústavu Anthropos (Bojnice I) a v rámci geologické dokumentace V. Ložka v Bojnicích III.

Úvodní kapitoly (kapitoly 1 a 2) shrnují dosavadní poznatky o středopaleolitickém osídlení Slovenska, historii bádání i některé obecné aspekty studovaných lokalit. Po kritickém vyhodnocení dochované dokumentace i vlastních nálezů byla provedena rekonstrukce původní lokalizace nálezů (kapitola 2.1). Součástí úvodních kapitol je i stručná charakteristika popisného systému, který byl aplikován pro analýzu industrie a který využívá více stupňovou databázi hierarchicky sledující různé znaky kamenné industrie (kapitola 2.2). Několik metodologických aspektů týkajících se klasifikace surovin, datování a rekosntrukcí prostorových struktur je diskutováno v kapitolách 2.3–2.5.

Vlastní analýza archeologických informací byla rozdělena na dvě hlavní části podle studovaných lokalit – Bojnice I – Prepoštská jaskyňa (kapitola 3) a Bojnice III – hradná priekopa (kapitola 4). Druhá jmenovaná lokalita je pak rozdělena do archeologických vrstev, definovaných J. Bártou, a následně zhodnocena jako celek. Při studiu obou zmíněných lokalit se objevily některé problémy obecnějšího charakteru, které jsou diskutovány v samostatné části (kapitola 5). Patří k nim otázka tzv. „chybějících artefaktů“ (kapitola 5.1) či problematika klasifikace kamenné industrie na podkladě bifaciálních nástrojů (kapitola 5.2). V závěrečném shrnutí se snažíme o zařazení lokalit do kontextu středo - paleolitického osídlení střední Evropy (kapitola 6). Připojeny jsou rovněž původní i aktualizované přírodovědné posudky různých autorů (kapitoly 7 a 8).

 1.  Obsah (54.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
 2.  Ukázka str. 34 (428.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
 3.  Ukázka str. 42 (298.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 4.  Ukázka str. 117 (135.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
 5.  Ukázka str. 164 (87.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 6.  Ukázka str. 185 (416.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 7.  Poděkování (55.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
 8.  Acknowledgements (25.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
 
vyrobila www.omegedesign.cz