E-shop » Moravský Krumlov IV

E-shop

  
Vyhledávání

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Moravský Krumlov IV

Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě

  • Napsal: Neruda Petr - Nerudová Zdeňka
  • ISBN: 978-80-7028-347-9
  • Rozsah: 216 stran
  • Formát: 213 x 303 mm, 50 barevných a černobílých obrázků, grafy a tabulky
  • Vazba: měkká
  • Datum vydání: v říjnu 2009

Cena s DPH: 267 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis

Při výzkumu areálů pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese se podařilo objevit i stratifikovanou paleolitickou stanici s několika archeologickými vrstvami v 9 m vysokém profilu, žel bez dochovaných kostí. Stanice Moravský Krumlov IV leží poměrně vysoko (320 m nm.) v lese na hraně údolí, vzniklého ovšem později. Nejstarší středopaleolitickou polohou je vrstva 3 s hrubotvarou industrií ("krumlovien"), datovaná na 151 tis. let, následuje vrstva charentienu či micoquienu z eemského interglaciálu, a nevýrazná poloha micoquienu, stará necelých 100 tisíc let. Sled vrstev uzavírá nejbohatší poloha z teplejšího období před 38-36 tisíci lety, poskytující nálezy szeletienu, zejména listovité hroty. Četné nálezy polotovarů a uskutečněné remontáže dovolily rekonstruovat výrobní postup této typické zbraně posledních neandertálců či prvních lidí moderního typu (tato otázka není dosud rozřešena). Rozbor pracovních stop na jednom listovitém hrotu ukázaly, že tyto artefakty byly používány i k běžným pracovním úkonům.

 
vyrobila www.omegedesign.cz