Úvod > E-shop » Umění moravského paleolitu

E-shop

  
Vyhledávání

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Umění moravského paleolitu

Atlas sbírky Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea

  • Napsal: Martin Oliva
  • ISBN: 978-80-7028-455-1
  • Rozsah: 174
  • Formát: 210×297 mm
  • Vazba: lepená / V2 s klopami
  • Datum vydání: 2015

Cena s DPH: 192 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis
  • Ukázková kapitola ke stažení

Umění paleolitické Moravy je bezesporu jedním z úhelných kamenů kulturního dědictví nejen naší republiky, ale celého lidstva. Svědčí o tom již ta okolnost, že 85 předmětů z tohoto katalogu bylo v roce 2007 zařazeno do seznamu národních kulturních památek. Každým rokem musíme posuzovat několik žádostí o zapůjčení jednoho či několika uměleckých artefaktů z našich sbírek na výstavy celoevropského a někdy i světového dosahu. Je zřejmé, že podobným žádostem je možné vyhovět jen v omezené míře a po důkladném prověření právní i technické bezpečnosti takové zápůjčky. Ještě obtížnější je vycházet vstříc opakovaným požadavkům na studium těchto unikátních dokumentů, které sice přicházejí z renomovaných univerzit, ale tématicky se již namnoze opakují. Stavu křehkých předmětů častá manipulace navíc jistě neprospívá, o časových nárocích na kurátory sbírek ani nemluvě. Vydání zevrubného katalogu je tedy důležité nejen z hlediska prehistorie a kulturní historie obecně, ale i z důvodů konzervace těchto jedinečných a neopakovatelných nálezů – vždyť téměř všechny se do Moravského zemského muzea dostaly ještě před druhou světovou válkou. Na mnohých z nich přitom dnes pozorujeme lomy, které s pů vod ním stavem zachování již zdaleka nesouvisejí a ke kterým došlo opakovaným prohlížením, fotografováním, odléváním, vystavováním a podobně. Nejvíce postižené jsou předměty s katalogovými čísly 8, 88, 90, 112 a 125.

Záměr detailní publikace našeho paleolitického umění formuloval před bezmála šedesáti lety ředitel Archeologického ústavu ČSAV Jaroslav Böhm (viz připojený dopis), a na počátku tohoto století vyšel podobný podnět od italských archeologů. Z obou projektů, které měly za úkol prezentaci artefaktů ve všech pohledech a se všemi důležitými údaji, žel sešlo, a ani v zahraničí žádná taková monografie dosud nevyšla. Kniha, kterou držíte v ruce, je tedy svým způsobem průkopnická. I když se v poslední době objevilo mnoho skvěle ilustrovaných svazků o paleolitickém umění, z hlediska dokumentace se v nich stále opakují standardní pohledy na nejznámější předměty, zpravidla bez jakýchkoli údajů o jejich nálezových okolnostech, technologických parametrech a stavu dochování. Prezentaci těchto údajů jsme si vytkli jako hlavní cíl práce, a vcelku volně jsme u každého předmětu uvedli i literaturu, v níž byl předmět publikován buď poprvé nebo s nějakým podstatnějším přínosem (zajímavá interpretace, upozornění na detail, zdařilé foto apod.). Výběr těchto titulů je ovšem již povýtce subjektivní.

Dvě první kapitoly zpracovávají téma dějin objevů moravského paleolitického umění, tedy i formování naší kolekce, a vývoj jeho interpretací v kontextu evropské vědy. Vzdor zásadní důležitosti sledovaného kulturního fenoménu jde o témata dosud samostatně nezkoumaná. Poslední kapitola vychází vstříc čtenářům, kteří se chtějí dozvědět, jak je na nejstarší umění možné pohlížet v současné době. Vedle shrnutí základních poznatků a názorů, které by bylo možno podstatně rozšířit, přináší i vlastní náhledy autora, s nimiž nemusí každý souhlasit.

 
vyrobila www.omegedesign.cz