E-shop » Nizozemí v řádech a vyznamenáních

E-shop

  
Vyhledávání

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

 Prohlédněte si newsletter pro tento měsíc


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Nizozemí v řádech a vyznamenáních

Od zlatého rouna po současnost

 • Napsal: Ivan Koláčný
 • ISBN: 9788070284483
 • Rozsah: 186 stran
 • Formát: 210×297 mm
 • Vazba: pevná
 • Datum vydání: 2015
 • Dostupnost: skladem

Cena s DPH: 319 Kč

Vstoupit do košíku
 
 • Popis
 • Ukázková kapitola ke stažení

Publikace ke stejnojmenné výstavě.

V roce 2015 uplyne rovných 500 let od nástupu císaře Karla V. (1500–1558) na trůn jednotlivých burgundských zemí. V roce 1529 se císaři Karlovi V. podařilo vítězně ukončit vleklé války s Francií. V tzv. Dámském míru uzavřeném v severofrancouzskémCambrai v srpnu 1529 uvolnil se staletý lenní vztah hrabství Flander aArtois vůči francouzské koruně. Tímtéž aktem získal císařův spojenec princ Filibert z Chalons (1502–1530) titul „princ oranžský“.

Císař Karel V. do roku 1543 postupně získal všechny zbylé nizozemské provincie. V roce 1549 završil svoje dílo vyhlášením tzv. Burgundského kraje jako jedinečného a nedělitelného území, které bylo sice stále formální součástí Svaté říše římské, ale v praxi tvořilo samostatnou entitu.

Z tohoto hlediska uplyne letos půl milénia od vytvoření politické jednotky, ze které v 19. století vzešly současné tři státy Beneluxu – Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Zmíněná jednota však nevydržela dlouho a v náboženských válkách v 16. až 17. století se Nizozemí rozdělilo na severní protestantskou a jižní katolickou část. Přesto měla a má idea Karla V. delší trvání – v roce 1815 (tedy před 200 lety) bylo vytvořeno Spojené království Nizozemí, v roce 1944 vznikl Benelux, v roce 2010 dokonce změněný v Benelux Unii, manifestující vzájemnou soudržnost obyvatelstva této části Evropy.

Řády a vyznamenání jsou zejména od napoleonské doby vyjádřením státní suverenity a vděku vůči lidem, kteří se v tomto směru zvlášť zasloužili. I zde mají země Beneluxu velmi dlouhou tradici – jeden z nejstarších, nejhonosnějších a nejznámějších řádů, Řád zlatého rouna je pevně spojen s Nizozemím, neboť byl zřízen v Bruggách burgundským vévodou již v roce 1430 – tj. 400 let předtím, než Belgie získala plnou samostatnost. V době, kdy se rytíři pravidelně setkávali při tzv. kapitulách, se většina těchto setkání odehrávala právě v Nizozemí.

V jubilejním roce 2015 je proto v Moravském zemském muzeu realizována výstava, jejímž cílem je prostřednictvím řádů a vyznamenání z Nizozemí seznámit českou veřejnost s dějinami a kulturou těchto tří zemí u Severního moře. Za možnost učinit tak vděčíme zejména královskému Muzeu kancléřství nizozemských řádů v nizozemském královském paláci Het Loo (Apeldoorn), které zapůjčilo většinu exponátů pro výstavu. Z českých zdrojů zápůjčkou na výstavu přispěly Vojenský historický ústav v Praze a Národní muzeum v Praze a Národní památkový ústav. Zároveň děkujeme velvyslanectví Nizozemského království v Praze, velvyslanectví Belgického království v Praze, Lucemburskému národnímu muzeu, Katedře nederlandistiky FF UP v Olomouci, Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno, Nizozemské jazykové unii, nizozemské Královské letecké společnosti KLM za pomoc při přípravě výstavy, jež je součástí širšího projektu Kulturní dědictví císaře Karla V.

- prof. dr. Wilken Engelbrecht

 1.  Obsah (48.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
 2.  Ukázka s. 28 (183.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
 3.  Ukázka s. 34 (239.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 4.  Ukázka s. 49 (190.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 5.  Ukázka s. 61 (272.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 6.  Ukázka s. 69 (386.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
 7.  Ukázka s. 75 (298.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 8.  Ukázka s. 88 (294.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
 9.  Ukázka s. 101 (230.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 10.  Ukázka s. 110 (438.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 11.  Ukázka s. 125 (376.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 12.  Ukázka s. 158 (277.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
 
vyrobila www.omegedesign.cz