E-shop » Němčice a Staré Hradisko. Spony

E-shop

  
Vyhledávání

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
       

Němčice a Staré Hradisko. Spony

  • Napsal: Miloš Čižmář - Jana Čižmářová - Jiří Meduna
  • ISBN: 978-80-7028-511-4
  • Rozsah: 260 stran
  • Formát: A4
  • Vazba: V8
  • Datum vydání: 2018
  • Dostupnost: skladem

Cena s DPH: 369 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis

Úvod

Vznik předkládané publikace má již dlouhou historii. U jejího zrodu stál Jiří Meduna, přední moravský specialista na dobu laténskou, který se dlouhodobě zabýval jak výzkumem oppida Staré Hradisko, tak zpracováním materiálu získaného na této lokalitě výzkumy vlastními i svých předchůdců. Již v roce 1961 vydal katalog nálezů uložených v muzeu v Boskovicích (soubor získaný výzkumy boskovického muzejního spolku, resp. jeho hlavními představiteli Františkem Lipkou a Karlem Snětinou – MEDUNA 1961), následovaný katalogem nálezů rozptýlených v řadě muzejních institucí (MEDUNA 1970b). Souběžně se věnoval základnímu zpracování velkého souboru získaného výzkumy Jaroslava Böhma v 30. letech minulého století a výzkumy vlastními (v letech 1964–1966 a 1972–1973). Již v té době se zrodil záměr zveřejňovat postupně po vzoru publikací výsledků výzkumů bavorského oppida Manching jednotlivé druhy nálezů.

Spony jsou obecně považovány za jedny z chronologicky nejcitlivějších předmětů a první publikace nálezů ze Starého Hradiska měla být věnována právě jim. Zpracování souboru se však zbrzdilo, když tragická událost v rodině J. Meduny v roce 1983 utlumila jeho aktivity. Shodou okolností v tomtéž roce Miloš Čižmář obnovil odkryvy na oppidu a po poslední, jedenácté výzkumné sezóně (1993) poskytl J. Medunovi pro připravovaný katalog nové nálezy. V roce 2001 však další rodinná tragédie J. Medunu vyřadila z běžného života zcela a zpracování celého souboru ze Starého Hradiska se s jeho souhlasem ujal M. Čižmář.

Nedlouho poté (2002) však byla znovuobjevena lokalita v Němčicích nad Hanou a M. Čižmář se (kromě svých povinností ředitele brněnského Ústavu archeologické památkové péče) plně věnoval průzkumu a především záchraně tohoto mimořádného naleziště. Protože i tato lokalita poskytla rozsáhlý soubor spon a tím i nový přístup k problematice, rozhodl se M. Čižmář publikovat katalogy spon z obou lokalit současně a jejich vyhodnocením a vzájemným srovnáním přispět k poznání vývoje a chronologie střední a pozdní doby laténské na Moravě. Těžká nemoc a smrt v roce 2012 však i jemu znemožnila tento záměr dovést do konce.

Ujala jsem se této nedokončené práce nejen jako kurátorka archeologické sbírky Moravského zemského muzea, kde je uložena většina materiálu ze Starého Hradiska (výzkumy J. Böhma, J. Meduny a M. Čižmáře) a téměř všechny (oficiální) nálezy z Němčic, ale především jako osoba, která měla jak po profesní, tak i osobní stránce k oběma badatelům velmi blízko. Po dlouhé době tak budou plně zpřístupněny dva rozsáhlé soubory materiálu, který má v poznání doby laténské střední Evropy své nezastupitelné místo. Dva nejvýznamnější moravští specialisté na dobu laténskou se na jejich zpracování podíleli zásadním způsobem, a i když při něm již nemohli zúročit své mimořádné znalosti, rozhled a erudici, věřím, že předložená publikace přinese rozsáhlé pensum nových informací, které dlouhé očekávání odborné veřejnosti naplní. Zvolena byla forma komentovaného katalogu, který přinese základní a rychle použitelné informace o souboru.

 

Věnováno památce Jiřího Meduny a Miloše Čižmáře - dvou osobností, které zásadním způsobem přispěly k současné úrovni poznání doby laténské na Moravě i ve střední Evropě, a především dvou vzácných lidí.

Ukázkové kapitoly ke stažení:

 Obsah publikace (Adobe Acrobat dokument)
 Ukázka č. 1 (Adobe Acrobat dokument)
 Ukázka č. 2 (Adobe Acrobat dokument)
 Ukázka č. 3 (Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila www.omegedesign.cz